- Přidat do oblíbených - Switch to English škoda quickbar >>  skoda-tuning.cz |  skoda110r.cz |  skoda110r.com |  skoda.daves.cz |  skoda-virt.cz |  techweb 
 
ddd
Načítám obsah...Vyhledávání
Peníze v banku
574 Kč
Co je to bank a jak čerpat?
Menu

[ Mapa stránek ]
Foto Tip
!Tadeáščin heRkule, Hugo a ostatní povozy

Tadeáščin heRkule, Hugo a ostatní povozy

WebShop Tip
Naše projekty
www.skodateam.cz
dumsnu.skodateam.cz
vysivky.skodateam.cz
Reklama


Navigace

>> 

Domů

-

Úpravy

>

Motor a Chlazení

>

Úpravy motorů

 <<Autor:
1482+1160 (2642)marťas (Registrovaný)
     
Vytvořeno: 20.08.2008 - Změněno: 24.08.2008

Úpravy motorůÚpravy motorů

Úpravy motorů-klika78l

ÚPRAVA SACÍCH A VÝFUKOVÝCH KANÁLKŮ
Pokud jste si někdy prohlíželi demontovanou hlavu válců, jistě jste si všimli, že od sériové výroby je povrch kanálků drsný a nepřesně tvarovaný, rovněž slícování kanálků v hlavě s kanálky v sacím a výfukovém potrubí je nepřesné, což způsobuje velké hydraulické ztráty vznikající při nasávání a vyfukování obsahu válce. Pro snížení těchto ztrát je třeba kanálek vyleštit a změnit jeho tvar, podle požadované charakteristiky motoru pak i jeho průměr. Spolu s kanálkem se samozřejmě upravuje ventil, tedy přechod mezi dříkem a talířkem ventilu, povrch se leští, hrany na talířku se zaoblují. U závodních motorů má pak příznivý vliv na setrvačné síly v rozvodu i jeho odlehčení. Výsledné snížení ztrát je tedy prvním plus této úpravy. Dalším kladem je zvýšení objemové účinnosti. Zde je třeba trochu teorie: ideálem procesu výměny náplně válce by bylo, pokud by se na začátku kompresního cyklu nacházela v pracovním prostoru válce (ten je dán objemem válce + objemem kompresního prostoru) jen čistá směs benzínu a vzduchu. Byl by tak maximálně využit pracovní prostor, čerstvá směs by nebyla ohřívána zbytkovými výfukovými plyny atd., což by mělo za následek větší měrný výkon, větší účinnost, snížila by se měrná spotřeba atd. Vlivem nedokonalosti ventilového rozvodu, průběhu výměny směsi a proměnnosti otáček však ve válci vždy zůstane část výfukových plynů z předchozího cyklu. Objemová, neboli plnící účinnost je tedy měřítkem kvality procesu sání a je poměrem mezi množstvím čerstvé náplně skutečně nasáté do pracovního prostoru a teoretickým množstvím čerstvé směsi nasáté do pracovního prostoru válce beze ztrát. S úpravou kanálků souvisí i větší tlak ve válci v době uzavření sacího ventilu, tedy na začátku kompresního zdvihu, který má příznivý vliv na průběh tlaků ve válci při kompresním zdvihu. Objemová účinnost u atmosférického motoru je v rozsahu přibližně od 50 do 85%, přičemž při určitých otáčkách dosahuje maxima, při snižování nebo zvyšování otáček motoru se pak účinnost snižuje. Motor při otáčkách maximální objemové účinnosti dosahuje maxima kroutícího momentu, motor je tzv. naladěn na tyto otáčky a v oblasti kolem této hodnoty pak leží pole ideálních otáček motoru. Průběh křivky a poloha maxima je ovlivňována již zmíněnou úpravou hlavy, délkou a průměrem sacího a výfukového potrubí a časováním rozvodového mechanismu. Naladění motoru do otáček, jaké požadujeme se tedy provádí kromě úpravy sacího a výfukového traktu hlavně časováním vačkového hřídele, přičemž zvyšováním úhlu otevření ventilů se posouvá křivka objemové účinnosti, a tím i kroutícího momentu do vyšších otáček, kroutící moment v nízkých otáčkách se sníží. Úprava kanálků se provádí pomocí elektrické či pneumatické přímé brusky, tzv. fortunky. Na litinovou hlavu a potrubí se používají stopkové brusné kotoučky o různém tvaru a zrnitosti brusiva. Na hlavu či potrubí z hliníkové slitiny se používají stopkové technické frézy. Úprava ventilu se provádí na soustruhu nebo brusce nakulato, konečné zaleštění pak lze provést ve stolní vrtačce pomocí smirkového papíru.

ČASOVÁNÍ ROZVODU A PŘEDPĚTÍ VENTILOVÝCH PRUŽIN
Úpravy motorů-Vacky%20Fav-Fel
Jak bylo řečeno, časování ventilového rozvodu výrazně ovlivňuje charakteristiku motoru. V dnešní době je u běžných motorů délka otevření sacího nebo výfukového ventilu mezi 230 až 260 stupni otočení klikového hřídele. V případě úprav pro běžný provoz se používá časování 265 - 285 stupňů. Vačky nad 285 stupňů jsou již víceméně závodní. Zdvihem ventilu řídíme kdy (vzhledem k natočení klikového hřídele) a kolik proudí do válce směsi nebo z válce výfukových plynů. Rychlost otevírání pak stanovíme derivací zdvihu podle času a zrychlení derivací rychlosti podle času. Výsledné zrychlení nám pak spolu s hmotností všech částí dá maximální silové namáhání celého rozvodu, a zejména ukáže, nakolik má být tvrdá pružina. Pokud by totiž byla pružina příliš měkká, docházelo by k odskakování celého mechanismu od vačky a posléze zpětnému dosedání, což výrazně snižuje životnost dílů rozvodu a přínos rozvodu jako takového. Rovněž příliš tvrdá pružina je zbytečná, dochází k nadměrnému tření a opotřebení stykových ploch rozvodu. Pro vačky do přibližně 290 stupňů vystačí sériové pružiny, které se popř. vhodně podloží, pro vačky nad 290 stupňů pak je většinou potřeba tvrdších pružin. Nejde však o pravidlo. Průběh zdvihu jednotlivých vaček se liší. Existují např. 300 stupňové vačky vyžadující tvrdší pružiny než vačky 320 stupňové. Potřebu tvrdosti pružin je třeba vždy řešit individuálně. Stejně tak neplatí žádné pravidlo ani u posuzování kvality vaček. Průběh zdvihu se totiž vypočítává pomocí složitých matematických funkcí, přičemž existují miliony možností jak zkombinovat úhel otevření, úhel natočení vůči klikovému hřídeli, velikost maximálního zdvihu, symetrii zdvihu, natočení sací a výfukové vačky vůči sobě atd. Přitom neexistuje žádný absolutní postup, jak navrhnout pro danou konfiguraci klikového mechanismu, délky a průměru sacího a výfukového potrubí, tvaru kanálků a počtu ventilů tu nejlepší vačku. Proto se návrh celého systému výměny náplně provádí víceméně pomocí zkušeností s podporou modelování a výpočtu na počítači. Z toho plyne, že pro náš známý motor Škoda OHV vzniklo velké množství vačkových hřídelí, které však postupně stárnou, takže dobrých je jen pár. Dobrá vačka se také tzv. časuje. Jde vlastně o to, že při brzdění na motorové brzdě se postupně pootáčí vačkou vůči klikovému hřídeli. Tak se zjistí nejvhodnější poloha mající nejlepší vliv na průběhu kroutícího momentu. Ta se odměří a při montáži identických vaček se pak bez problémů nastaví nejlepší natočení. Vůle ventilů sportovní vačky na vůz Škoda se opět liší, vesměs se nastavuje na hodnotu 0,35 - 0,5 mm za tepla podle druhu vačky. Není to však pravidlem, vůle může být třeba jen 0,1 mm za tepla. Nastavování se provádí běžným postupem při provozní teplotě motoru, tedy 80 °C chladící kapaliny. Možnost nastavování vůle samozřejmě není u motorů s hydraulickým vymezováním vůle, zde se při návrhu průběhu zdvihu musí s vymezováním vůle počítat. Tvar vačky se získá broušením na kopírovací brusce. Pokud je vačka s úhlem otevření přibližně do 280 stupňů, lze tvar této vačky získat nabroušením na sériový vačkový hřídel, přičemž je poté třeba povrch kalit nebo nitridovat, neboť dojde k odbroušení povrchové tvrdé vrstvy. Povrch by pak byl měkký a rychle by se opotřebovával. Cena takovéto kvalitní upravené vačky je 2000,- až 2500,- Kč. V případě vačky s větším úhlem otevření (ostřejší) je už nutno vyrobit celou vačku novou z kvalitní oceli třídy 14 nebo 15, přičemž cena je mezi 5000,- až 11000,- Kč. Shrneme-li to tedy, čím větší otevření ventilů, tím výše se posune oblast využitelných otáček motoru. Vačku do 280 stupňů lze namontovat na sériový motor bez větších úprav s minimálními vlivy na životnost, chod a namáhání motoru. Při použití ještě většího otevření ventilů se zvětší tepelné zatížení, je potřeba vyšší kompresní poměr, zvedá se spotřeba, nároky na údržbu, kvalitu chlazení, svíček, snižuje se životnost.

ÚPRAVA SPALOVACÍHO PROSTORU A ZVÝŠENÍ KOMPRESNÍHO POMĚRU
Zvýšení kompresního poměru je nejjednodušším způsobem, jak zlepšit využití paliva a dosáhnout tak vyšší účinnosti motoru. Dojde tak totiž k dosažení vyššího tlaku a vyšší teploty na konci kompresního zdvihu, z čehož plyne větší indikovaný tlak a tím větší výkon. Úměrně k tomu však vzroste tepelné a mechanické zatížení motoru a náchylnost k detonačnímu spalování, přičemž maximální kompresní poměr je pro každou konstrukci motoru jiný. Kladný vliv má změna regulace předstihu zážehu a palivo s větším oktanovým číslem. Na detonační spalování má významný vliv také tvar a povrch spalovacího motoru. Sklon k detonačnímu spalování totiž zvyšují všechny hrany, otřepy a drsný povrch, proto je potřeba je zahladit. U motorů Škoda je doporučené zvýšení kompresního poměru na hodnotu 10,5:1 až 11:1 bez ohledu na to, zda je to litinová či hliníková hlava. Vyšší hodnota se již projeví negativně na chodu motoru a hodnota nad 11,5:1 i na trvanlivosti těsnění pod hlavou. Objem kompresního prostoru měříme na demontovaném motoru pomocí odměrky a motorového oleje. Píst měřeného válce se dá do pozice v horní úvrati, ventily musí být zavřené. Motor položíme otvorem pro svíčku nahoru a z odměrky vyplníme kompresní prostor včetně závitového otvoru svíčky. Na odměrce odečteme objem vypuštěného oleje a z něho odečteme objem závitu zapalovací svíčky. Ten činí u litinové hlavy 1 cm3, u hliníkové hlavy pak 1,5 cm3. Výsledná hodnota udává objem spalovacího prostoru. Kompresní poměr E pak vypočteme pomocí vzorce: E = (objem válce/objem spalovacího prostoru) + 1. Podle změřené hodnoty pak provedeme snížení dosedací plochy hlavy. To se provádí na frézce nebo rovinné brusce, cena se pohybuje mezi 100 - 300 korunami. Hodnota maximálního snížení je přibližně 1,5 - 2 mm, přičemž nad 2 mm se u litinové hlavy již zvyšuje riziko jejího vlivem ztenčení dosedací plochy.

Zvyšování obsahu motoru
Úpravy motorů-Piston-racing

Pokud se sportovní nadšenci nespokojí s přírůstkem výkonu pomocí úprav hlavy, vačky a rozdělovače s karburátorem nebo řídící jednotky, pak můžeme nabídnout ještě zvýšení objemu motoru, které tyto úpravy podpoří. I v tuningu totiž platí zásada: "objem ničím nenahradíš". Pokud si totiž představíme dva identické motory s přibližně stejnou účinností, stejným výkonem, ale jeden s objemem 1300 a druhý se zvětšeným vrtáním na objem 1450 ccm, pak při přibližně stejném průběhu efektivního tlaku , působí tento tlak v motoru 1450 ccm na větší plochu pístu než u motoru 1300 ccm. Z toho pak plyne větší kroutící moment motoru 1450 ccm dosažený navíc při nižších otáčkách motoru. Pokud by tedy motor 1300 ccm dosahoval výkonu např. 70 kW při 6200 ot/min, pak motor 1450 ccm jej bude dosahovat při asi 4500 ot/min, a navíc se zlepší průběh kroutícího momentu. S tím souvisí lepší akcelerace od nízkých otáček motoru, větší pružnost, motor se točí nižšími otáčkami, s čímž souvisí menší tepelné zatížení a vyšší životnost atd. Tedy výhod je zde rozhodně dost. Nevýhodou je snad jen vyšší cena úpravy.

Asi vám nemusím připomínat, že objem motoru je dán vrtáním, zdvihem a počtem válců. Při úpravě motoru jistě nezměníme počet válců, takže nám zbývá zvětšit průměr válců nebo zdvih pístů. Obsahem následujících řádků bude převrtávání motorů Škoda, které jsou pro zvyšování objemu velice vhodné. Umožňuje to hliníkový blok motoru, vkládané vložky válců a jejich dostatečná rozteč, umožňující průměr pístu až 80,4 mm.

Zde je tabulka vrtání, zdvihu a objemu sériových motorů Škoda a TAZ.


vrtání [mm] zdvih [mm] objem motoru [cm3]
1000 MB 68 68 987,82
1100 MB 72 68 1107,45
100 68 68 987,82
110 72 68 1107,45
105 68 72 1045,92
120 72 72 1172,59
130 75,5 72 1289,37
135, 136 75,5 72 1289,37
Fav/Fel 1,3 75,5 72 1289,37
Octavia 1.4 44 kW 75,5 78 1396,81
Fabia 1.4 50 kW 75,5 78 1396,81
Š 1203 72 88 1433,17

Shodnost motorů: až na maličkosti jsou stejné tyto typy motorů
Š 1000 MB = Š 100
Š 1100 MB = Š 110
Š 135/136 = Š Rapid 135/136 = Favorit 135/136 = Favorit 40kW/50kW = Felicia 40kW/50kW

Zde je pak tabulka nejfrekventovanějších kombinací vrtání, zdvihu a objemu motoru, tak jak je nabízí Firma Engintec.


vrtání [mm] zdvih [mm] objem motoru [cm3]
73,3 68 1147,80
77 72 1341,11
78 72 1376,17
79 72 1411,68
80 72 1447,65
80,4 72 1462,16
75,5 78 1396,81
78 78 1490,85
79 78 1529,32
80 78 1568,28
80,4 78 1584,01

Zvýšení objemu motoru pouze změnou vrtání

Nyní si popíšeme možnosti aplikace převrtávání na jednotlivé typy motorů. Nejjednodušším způsobem je zvýšení objemu Š100 na 110 a Š105 na 120. Jde o použití sady pístů, píst. kroužků a válců průměru 72 mm, přičemž nelze zaměnit sadu 120 za 110. Písty 110ky totiž mají o 2 mm větší kompresní výšku (vzdálenost osy pístního čepu ode dna pístu). Na bloku motoru se nemusí provádět žádné úpravy, rovněž hlava válců zůstává, pouze je nutno osoustružit vnější průměr válce pro usazení v bloku ze 76 na 75 mm. Těsnění pod hlavu válců se použije z typu Š110,120.
Možnost zvýšení objemu motoru na 1147 ccm, uvedená v tabulce se týká motorů pro závody historických automobilů.

Další verzí úpravy motorů 100/110 a 105/120 pro běžný provoz je zvýšení objemu na 1289 ccm (válce, písty a pístní kroužky průměru 75,5 mm z motoru 135/136) nebo 1341ccm (válce 135/136, písty a píst. kroužky průměr 77 mm - speciální výroba), přičemž u motoru Š100/110 je třeba použít klikový hřídel z typu 105/120. Zde již je nutná úprava bloku spočívající v převrtání otvorů pro usazení válce. Toto převrtání se musí provádět na přesné vertikální frézce s dostatečným zdvihem vřetene. Vzhledem k hodinové sazbě frézky okolo 550 Kč, pohybuje se cena převrtání mezi 1200,- až 1500,- Kč. Pro dostatečnou spolehlivost motoru s touto úpravou je nutno použít ojnice z typu Fav/Fel. Těsnění pod hlavu válců se pro vrtání 75,5 mm použije z typu Š 130, pro vrtání 77 mm je třeba si nechat vyrobit těsnění na zakázku.

Výraznější zvýšení objemu u těchto motorů je možné, ale nedoporučujeme ho kvůli slabšímu klikovému hřídeli motoru 105/120 oproti typu Š 130, 135/136.

Všechny motory se sériovým objemem 1289 ccm lze pak převrtat na objem 1341 ccm (válce Fav/Fel, písty, pístní kroužky - speciální výroba, blok bez úpravy) a dále pak na 1376, 1411, 1447 a 1462 ccm (písty, pístní kroužky, válce - speciální výroba, převrtání bloku).

Výše zmíněné zvýšení objemu spočívá pouze ve zvětšení vrtání motoru. Pro náročnější zákazníky pak máme přichystané kombinace zvětšení objemu pomocí vrtání a také zdvihu.

Zvýšení objemu změnou vrtání i zdvihu

Jde o výraznější úpravu, vyžadující kromě nové sady pístů, válců a pístních kroužků také klikový hřídel o větším zdvihu. Jak jistě víte, klikový hřídel je výkovek z kvalitního materiálu kovaný v zápustce, přičemž kusová výroba je finančně velmi náročná. Naštěstí ve Škodě Motorsportu byl vyvinut motor o obsahu 1490 (vrtání i zdvih 78 mm) pro Felicii Kit Car a pro Pick-up Free style, rovněž lze použít klikovou hřídel ze sériového motoru Fabie 1.4 50 kW.

Do motorů Š 130, 135/136 lze tedy aplikovat některý z těchto klikových hřídelí o zdvihu 78 mm. V kombinaci s písty průměru 75,5 mm (sestava pro nově homologovaný motor o obsahu 1396 ccm pro okruhovou či soutěžní Felicii ve třídě A/1400), 78 mm, 79 mm, 80 mm či 80,4 mm se pak můžeme dostat až na objem téměř 1,6 litru. Jak již bylo řečeno, nevýhoda těchto úprav je ve vyšší ceně - kliková hřídel stojí 15.500,- Kč.

Vzhledem ke koncepční shodnosti motoru 1.3 z vozu Fav/Fel s motorem 1.4 44 kW z vozu Octavia a motorem 1.4 50 kW z vozu Fabia, nabízíme úpravu i tohoto motoru na obsah 1568 ccm změnou vrtání. Troufám si tvrdit, že co se týče pružnosti, nebude mu ve Fabii konkurovat ani motor VW 1.4 16V.

Protože máme v nabídce i úpravy motorů TAZ 1203 - 1500, přikládám tabulku zvýšení objemu těchto motorů. Tyto motory upravujeme jak pro použití ve vozech TAZ 1203, Octavia a Felicia, tak i do hasičských mašin pro soutěžní použití.

Tabulka zvýšení objemu


vrtání [mm] zdvih [mm] objem motoru [cm3]
75,5 88 1575,89
77 88 1639,13
78 88 1681,98
80 88 1769,34
80,4 89 1807,39

Úpravy spočívají ve změně vrtání, pro použití v automobilech doporučujeme motory o maximálním objemu 1639 ccm. Úpravy o objemu 1681, 1769 a 1807 ccm nabízíme pro použití do hasičských mašin, přičemž úprava tohoto motoru je specifická, neboť není požadován vysoký výkon, ale vysoký kroutící moment při nízkých otáčkách. Zdvih 89 mm vznikne excentrickým nabroušením ojničních čepů klikového hřídele.

Upraveno dle článku Zdendy Chovance http://www.engitec.wz.cz</a>
| |

[ Odeslat známému | Verze pro tisk ]
Komentáře

Opiš tento kód (čtyři číslice): do tohoto pole
 23.04.2020 18:25:44 


A pak s touhle úpravou jezděj závody do vrchu ve třídách DO 1300 ccm3 a maj se za velký borce že vyhrávají.


Unregistered
 24.02.2019 22:31:59 


Dáš za ní 1/4 mega?


Unregistered
 24.02.2019 19:22:30 


chtěl bych odkoupit 8kanálovou hlavu s kruhovými kanály na 130RS je to možné ??


Unregistered
 25.04.2018 20:13:16 


Fundované informace.palec nahoru.Mam celej 1.3 jednobod a posazenou na 195 gumach.v kopci nic moc. Sháním někoho na přestavění. Metalex už je mimo


Unregistered
 12.09.2016 17:48:03 

Unregistered
 15.02.2016 19:56:24 


Sakra,...příspěvek v tom samém tématu skoro po 3-letech

A k věci,...Chovanec toho tam má hafo,takže by bylo lepší napsat o co přesně se jedná.Ale třeba ty sady na 1500ccm jsou nějaký koncern,takže toho bych se nebál.T-čka je klasika o tom netřeba mluvit a ty "výbrusový" sady 77mm atd. s origo tvarem bude nejspíš Maďarsko nebo něco podobnýho z odlitků.Ale ani to nejezdí špatně,nejdůležitější je ale kdo to obrábí a to je dneska docela boj...jinak i píst z "dubu" umí jezdit jako blázen,když má dobrou toleranci.


5408+1099 (3253)Vena136 (Registrovaný)
  
 15.02.2016 13:20:35 


Dobrý den, chce se zeptat jestli pistni sada s vlozkama engitec je kvalitní. Sl, šel jsem že na tom je ještě dost práce a písty jsou nekvalitní. Tak se chci zeptat jestli je to pravda. Dík


Unregistered
 Re:Úprava motoru13.03.2013 19:33:40 


A kolik taková sranda třeba stojí?Ledacos taky vymýšlím,takže mě to upoutalo a práce nevypadá vůbec špatně.Záleží,jestli se to pořád nevyplatí dělat sám "doma" Jinak ten poslední komplet motor felda KIT-CAR Ladislava Kopelenta jezdil,když jsem ho viděl velice slušně


5408+1099 (3253)Vena136 (Registrovaný)
  
 Re:Úprava motoru13.03.2013 06:43:12 


Ahoj , pokud by jsi měl zájem můžu ti nabídnout mé služby..Upravuji komplet motory + hlavy motorů,vyvažování,velké ventily a pod.Více na www.auto-ertl.info


Unregistered
 21.01.2013 16:37:35 


mam 1.4 mpi 50kw pri vymene vložiek valcov na vedši obiem je nutne aj upravyť blok motora


Unregistered
 Re:Úprava motoru10.11.2011 16:56:38 


Nepoznas niekoho kto by odlial novu hlavu na S-1202 ?
4otom4@azet.sk


Unregistered
 Re:Úprava motoru14.09.2010 19:55:31 


hoj ja mam good zkusenosti z firmou Tommu prijemni lide z kteryma se da v pohode domluvit a v nouzi poradi http://www.tommutuning.cz/tommu/index.php/uprava-motoru.html


Unregistered
 Úprava motoru18.01.2010 16:49:48 


Ahoj nemohu najít nikoho kdo by me motor upravyl ,jedná se feldu 1.3 50kw.Děkuji za odpovědi Nunín


Unregistered
 Online pokec[ větší okno ]  
Načítám zprávy...
Načítám uživatele...
(255)
 
Copyright 2001-2021
Výňatky z webu mohou být použity pouze v případě uvedení zdroje - www.skodateam.cz

Provozovatel srazů a www stránek :
eRman - Roman Schavel,
tel: 603569053, email: pošli email

Redakce a správa obsahu :
Tadeáška - Tereza Vosyková,
email: pošli email

Programování a správa www stránek :
Daves - David Spilka,
email: pošli email

Partneři ŠKODATEAMU
Výměna oleje v automatu

Výměna oleje v automatické převodovce. Ceník pro vozy Škoda.


Google search

Nenašli jste na těchto stránkách co jste hledali ? Zkuste Google...

Google
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Vždy přihlásit: Zapomněl jsem heslo
Chci se zaregistrovat
Reklama


Kalendář akcí
<< Březen 2023 >>
PoÚtStČtSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Přidat akci
Statistika
Právě prohlíží:112
Právě přihlášeno:0
Dnes návštěv:21083
Celkem návštěv:142319355

Článků:1004
Fotografií:34421
Komentářů:17220
Uživatelů:4300