- Přidat do oblíbených - Switch to English škoda quickbar >>  skoda-tuning.cz |  skoda110r.cz |  skoda110r.com |  skoda.daves.cz |  skoda-virt.cz |  techweb 
 
ddd
Načítám obsah...Vyhledávání
Peníze v banku
525 Kč
Co je to bank a jak čerpat?
Menu

[ Mapa stránek ]
Foto Tip
!Tadeáščin heRkule, Hugo a ostatní povozy

Tadeáščin heRkule, Hugo a ostatní povozy

WebShop Tip
Pružina klapek Dellorto DHLA
Pružina klapek Dellorto DHLA
Daves

88 Kč


Skladem
kusů:
Naše projekty
www.skodateam.cz
dumsnu.skodateam.cz
vysivky.skodateam.cz
Reklama


Navigace

>> 

Domů

-

Akce Škoda

>

Srazy Škodateam

>

Jaro 2005

>

Stanovy závodu "O pohár Škodateamu"

 <<Autor:
69748+8368 (421826)eRman (Administrátor)
     286902236   
Vytvořeno: 02.03.2005 - Změněno: 27.04.2005

Stanovy závodu "O pohár Škodateamu"Závod je pořádán výhradně pro účastníky srazu vozů Škoda „Jaro 2005“, kteří se předem zaregistrovali na http://www.skodateam.cz do hlavního závodu. Nezaregistrované, nebo posádky zaregistrované pouze k vjezdu do kempu se toho závodu účastnit nemohou.

Registrace do závodu
Účast v závodu je nutno zaregistrovat předem na http://www.skodateam.cz. Je nutno vyplnit základní údaje a formulář odeslat. Správnou registraci je možno ověřít ve startovní listině ihned po odeslání formuláře, pokud tam Vaše posádka není uvedena, registrace neproběhla v pořádku. Uzávěrka přihlášek do závodu je 22.dubna 2005.

Startovné
Startovné spolu s vjezdem na sraz vozů Škoda činí 400,- Kč pro platbu předem. Pokud s vozem chce závodit více jak jeden řidič ( LadyCup, střídání řidičů ), je cena startovného navýšena o 50Kč za každého řidiče.

Startovné je nutno zaplatit předem na účet 9811790297/0100 nebo složenkou na : Schavel Roman, Pražská 155, 33901 Klatovy. Jako variabilní symbol uveďte přidělené startovní číslo z registrace ! Přijetí platby startovného pořadatelem je nutno zkontrolovat ve startovní listině na http://www.skodateam.cz. Pokud zde není platba uvedena, nebyla pořadatelem zatím přijata, pro případnou reklamaci a dohledání plateb si schovejte ústřižky složenek nebo doklad od banky. Uzávěrka plateb je 26.dubna 2005.

Platbu je také možné provést až v kempu, cena startovného ale již činí 500,- Kč.

V případě že přihlášená posádka se zaplaceným startovným zruší svoji účast ( písemně nebo e-mail ), bude ji startovné vráceno v plné výši ( zrušení měsíc před začátkem srazu a dříve ), bude ji vráceno ¾ startovného ( zrušení 14 dní před začátkem srazu a dříve ) a nebo ½ startovného v případě, že ke zrušení dojde později. Pro vrácení startovného je nutno uvést číslo účtu, na který se mají peníze převést.

Závod
Délka závodu: cca 50 kilometrů včetně přejezdů
Rychlostní zkoušky: 4 rychlostní zkoušky RZ1/3 a RZ2/4 celkem 6km na uzavřené trati.

Propustnost tratě: 100 závodníků (pozor ne 100 vozů - 100 závodníků včetně LadyCupů a druhých řidičů). Po naplnění závodního pole bude registrace do závodu ukončena.

Závod je rozdělen na dvě etapy:
Etapa č. I - průjezd RZ1 a RZ2
Etapa č.II - průjezd RZ3 a RZ4

Mapy rychlostních zkoušek:
Mapa RZ1/3 Luby - Lomec (38.9kb)
Mapa RZ2/4 Beňovy (56kb)

Soutěžní skupiny - nutno uvést při registraci
N1 - obsah do 1200 ccm
N2 - obsah 1201 ccm až 1400 ccm
S - obsah nad 1401 ccm a závodní speciály

Do skupiny S patří všechny vozy:
- 1. které mají osazen neseriový karburátor ( Weber, Solex, … )
- 2. které mají osazenu neseriovou hlavu ( osmikanálové hlavy, … )
- 3. které mají sportovní podvozek (výrazně pozměněný – např. zadní kotoučové brzdy, Sliky, … )
- 4. které používají jiný než standardní typ paliva ( nitro, … )
- 5. které používají Turbo

Správné zařazení při registraci bude kontrolováno při technické přejímce. Budou-li zjištěny úpravy nad rámec zaregistrované skupiny, nebo změna obsahu motoru, bude posádka ze závodu diskvalifikována.

Rozprava - Pohovor s posádkami
Před vlastním závodem proběhne 30.4.2005 v 11.00 v kempu Běšiny pohovor s posádkami. Zde bude posádkám vysvětlen průběh celého závodu a pro seznámení budou puštěna nájezdová videa rychlostních zkoušek. Účast je povinná a bude kontrolována při technické přejímce.

Technická přejímka
Technická přejímka je na Erbenově náměstí v Klatovech 30.4.2005 od 11.45 – 13.00.

Příjezd na technickou přejímku je z kempu Běšiny.
Posádky předloží ke kontrole:
- bezpečnostní ochranné přilby (homologované které svojí pevnou částí zakrývají ušní boltce)
- občanské průkazy, řidičské průkazy
- doklad o způsobilosti vozu ( STK, emise )

Řidič musí být vlastník řidičského oprávnění skupiny „B“. ( V případě že spolujezdec je jeho zákonný zástupce, může být start povolen i závodníkům bez řidičského oprávnění ). Spolujezdec musí být starší 18 let ( V případě že řidič je jeho zákonný zástupce, nebo předloží souhlas od zákonného zástupce, bude povolen start i spolujezdcům mladším ).
Při technické přejímce posádka podepisuje souhlas, že jede na vlastní nebezpečí a nese plnou odpovědnost za případné vzniklé škody, které svojí účastí způsobí. ( na úhradu škod nelze využít zákonné pojištění )

Souhlas s rizikem (22.5kb) - nutné podpisy rodičů pro spolujezdce mladší 18 let !!

Start do závodu bude povolen pouze vozidlům, která vyhovují technickým předpisům a prošla řádnou technickou kontrolou.

Seznamovací jízdy
Před startem závodu nejsou povoleny seznamovací jízdy. Posádky budou seznámeny s tratí během pohovoru s posádkami. Z důvodu nemožnosti seznamovacích jízd, je závod složen z dvou průjezdů každou rychlostní zkouškou. První průjezd je předpokládán jako seznamovací, druhý jako závodní. Do výsledků celého závodu je započten nejlepší čas z obou průjezdů v každé rychlostní zkoušce.

Start závodu
Start závodu je na Erbenově náměstí. Na start přijede posádka v čase, který jí byl zapsán do cestovního výkazu při technické přejímce.

Přejezdy vozidel
Veškeré přejezdy mezi rychlostními zkouškami se jedou za normálního silničního provozu a za dodržování veškerých pravidel silničního provozu. Trať přejezdů je určena "Itinerářem", který posádka obdržela před startem do závodu.

Časové kontroly
Na trati závodu jsou časové kontroly, posádky k nim přijíždějí dle itineráře.

ČK Start etapa č.I, ČK cíle etapa č.I, ČK Start etapa č.II, ČK cíl etapa č.II

Čas, kdy má být posádka v ČK Startu, má zapsán v cestovním výkaze, který obdržela při technické přejímce. Čas startu do I. etapy je posádce zapsán při technické kontrole, čas start II. etapy je posádce zapsán při dojetí do cíle I. etapy
Čas, kdy má být posádka v ČK Cíle, si spočte podle času startu do RZ2/4. Čas startu RZ2/4 je posádce zapsán na startu rychlostní zkoušky. Čas pro přejezd ze startu RZ2/4 do ČK cíle je stanoven na 30 minut. Starujete-li do RZ2/4 např. ve 13:40, musíte být v ČK cíle ve 14:10. Pokud v posádce závodí více jak jeden řidič, pro výpočet se počítá čas startu druhého z řidičů.

Pro vyhodnocení posádky v celém závodu je nutná účast v obou etapách závodu a tedy projetí všemi časovými kontrolami.
Cestovní výkaz, strana 1 (57.5kb)
cestovní výkaz, strana 2 (65kb)

Penalizace
Příjezd do časové kontroly v nesprávném čase je penalizován 5 sekundami za každou minutu rozdílu. Penalizace se přičítají k času celého závodu. V případě že ve vozidle závodí více jak jeden řidič, je penalizace do závodu připočtena oboum řidičům.

Rychlostní zkoušky
Rychlostní zkoušky se jedou na uzavřené trati a je měřen čas. Povrch rychlostních zkoušek tvoří asfalt a trať je upravena zpomalovacími retardery. Posádky dojíždí k rychlostním zkouškám dle itineráře.

Cedule použité při trati RZet
Stanovy závodu "O pohár Škodateamu"-ck1
Před touto cedulí čekáte na Váš čas průjezdu ČK, jakmile nastane, jedete ke stolku ČK s červenou cedulí ČK. Již pouze přejetí místa vyznačeného touto cedulí je považováno za příjezd do ČK !

Stanovy závodu "O pohár Škodateamu"-ck
Zde odevzdáváte cestovní vákaz, ke kontrole správného projetí ČK

Stanovy závodu "O pohár Škodateamu"-start1
Před touto cedulí čekáte na start, jakmile vozidlo před Vámi odstartuje, jedete na start RZet - červená cedule start

Stanovy závodu "O pohár Škodateamu"-start
Start rychlostní zkoušky

Stanovy závodu "O pohár Škodateamu"-pozor
Cedule umístěná 100 metrů před nebezpečným místem RZety

Stanovy závodu "O pohár Škodateamu"-retarder
Cedule umístěná 100 metrů před zpomalovacím retarderem

Stanovy závodu "O pohár Škodateamu"-cil
Cíl RZety, místo kdo je snímán čas

Stanovy závodu "O pohár Škodateamu"-stop
Zde je nutno zastavit a před cestovní výkaz k zápisu času RZety

Start RZ
Vozidla jsou odstartována pořadatelem v minutových intervalech. Čas startu je posádce zapsán do cestovního výkazu. Když posádce do startu zbývá 15 sekund, pořadatel ukáže kartičku s číslem 15. Při 10 sekundach do startu kartičku s číslem 10. Jakmile bude zbývat 5 sekund do startu, pořadatel pozvedne před vozidlo startovací prapor a odpočte každou sekundu. V čase startu zvedne prapor a posádka vyjíždí na trať.

Jízda po uzavřené trati
Během průjezdu rychlostní zkouškou musí posádky mít:
- zapnuté bezpečnostní pásy
- rozsvícená tlumená světla
- nasazené a zapnuté ochranné bezpečnostní přilby
- zavřená veškerá okna ( výjimkou jsou zadní trojuhelníková výklopná okna )
Ve voze nesmí být:
- Kromě posádky ( řidič + spolujezdec ), žádné další osoby, nebo zvířata
- umístěny žádné volné předměty

Havárie, závada nebo překážka na trati
V případě že vozidlo z důvodu havárie nebo závady nemůže dokončit rychlostní zkoušku, musí být neprodleně odstaveno mimo trať rychlostní zkoušky.

Během překážky na rychlostní zkoušce upozorňují pořadatelé na nebezpečí máváním žlutými prapory. Posádky, které jsou již na trati musí zpomalit a za zvýšené opatrnosti pomalu dojet do cíle rychlostní zjkoušky. Čas posádkám na trati není měřen a bude jim umožněn náhradní start.

Zpomalovací retardery
Na trati rychlostních zkoušek jsou zpomalovací retardery. Nedodržení trati vymezené zpomalovacími retardery má za následek diskvalifikaci posádky ze závodu. Pokud posádka po špatném projetí retarderem zastaví, vycouvá zpět a projede retarderem znovu tak jak bylo vymezeno, průjezd bude počítán za správný.

CÍL RZ
Čas projetí cílem rychlostní zkoušky je snímán letmo v místě označeném CÍL. Po cca 150 metrech musí posádka zastavit u místa Časové kontroly ( ČK ). Zde jí je z času startu a času projetí cílem zapsán čas rychlostní zkoušky. Dále posádka pokračuje dle itineráře.

Vyhodnocení závodu
Do výsledku celého závodu se z každé rychlostní zkoušky RZ 1/3 a RZ 2/4 započítá posádce vždy ten lepší čas. Výsledný čas závodu bude tedy spočten součtem nejlepšího času za RZ 1/3, nejlepšího času za RZ 2/4 a případných trestných sekund za špatný příjezd do časových kontrol.

Uveřejněny budou výsledky všech rychlostní zkoušek ve všech soutěžních skupinách. Samostatně bez ohledu na soutěžní skupiny bude vyhodnocen LadyCup.

Oceněny budou první tři místa celého závodu ve všech soutěžních skupinách včetně LadyCupu. Vítězové obdrží poháry, medajle a věcné ceny.

Dále budou vyhodnoceny první tři místa v absolutním pořadí. Vítězové obdrží medajle a věcné ceny.

Výsledky v jednotlivých rychlostních zkouškách nebudou oceněny.

Zrušení závodu
Závod může být zrušen v případě nepřízni počasí, neukázněnosti posádek nebo diváků, nebo při dalších nepředvídatelných okolností. V případě zrušení závodu ze strany pořadatelů, bude posádkám navráceno celé vstupné po odečtu ceny vjezdu do kempu.

| |

[ Odeslat známému | Verze pro tisk ]
Komentáře

Opiš tento kód (čtyři číslice): do tohoto pole
 26.04.2005 19:40:12 


a Mapy RZ


5953+1778 (10823)Wena (Tester)
     406-204-372    
 Re:Zpomalovací retardery06.04.2005 08:30:08 


v tom pripade sem radejc pro penalizaci nez si pomlatit auto
precejen ne kazdej tema gumama proleti proto aby se ulil a pri nedobrzdeni by to mohlo bejt dost neprijemne


53+3 (28)zazaa (Registrovaný)
   
 Re:Zpomalovací retardery05.04.2005 20:38:24 


Jo jo zampomněl jsem na beton ...


69748+8368 (421826)eRman (Administrátor)
     286902236   
 Re:Zpomalovací retardery05.04.2005 20:09:57 


No bude v nich ten beton, jak jsme se domlouvali, ne?


4771+1778 (12443)Luky (Pořadatel)
    
 Re:Zpomalovací retardery05.04.2005 20:04:59 


Penalizace skutečně nebude. Nicméně gumy budou dvě na sobě a svázaný, takže každej střet s retarderem bys měl poznat na autě. Pokud retarderem jen "prolítneš" čeká tě diskvalifikace ...


69748+8368 (421826)eRman (Administrátor)
     286902236   
 Re:Zpomalovací retardery05.04.2005 14:44:07 


nemuzu najit kde, ale cet sem, ze za to penalizace nebudou, asi podle toho jak dodrzis "pribliznej" prujezd


751+198 (949)MarekS100 (Registrovaný)
    327718114  
 Zpomalovací retardery05.04.2005 14:00:19 


Bude nějaká panalizace za dotyk s gumou ve zpomalovacím retardéru?? Nebo můžu gumy rozházet a bude stačit dodržení přibližného průjezdu??


320+79 (718)Chrobak.SACEK (VIP uživatel)
    212462756   
 Online pokec[ větší okno ]  
Načítám zprávy...
Načítám uživatele...
(255)
 
Copyright 2001-2021
Výňatky z webu mohou být použity pouze v případě uvedení zdroje - www.skodateam.cz

Provozovatel srazů a www stránek :
eRman - Roman Schavel,
tel: 603569053, email: pošli email

Redakce a správa obsahu :
Tadeáška - Tereza Vosyková,
email: pošli email

Programování a správa www stránek :
Daves - David Spilka,
email: pošli email

Partneři ŠKODATEAMU
Výměna oleje v automatu

Výměna oleje v automatické převodovce. Ceny pro vozy Škoda na webu.


Google search

Nenašli jste na těchto stránkách co jste hledali ? Zkuste Google...

Google
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Vždy přihlásit: Zapomněl jsem heslo
Chci se zaregistrovat
Reklama


Kalendář akcí
<< Srpen 2022 >>
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Přidat akci
Statistika
Právě prohlíží:229
Právě přihlášeno:0
Dnes návštěv:1034
Celkem návštěv:128294001

Článků:1000
Fotografií:34092
Komentářů:17159
Uživatelů:4254