- Přidat do oblíbených - Switch to English škoda quickbar >>  skoda-tuning.cz |  skoda110r.cz |  skoda110r.com |  skoda.daves.cz |  skoda-virt.cz |  techweb 
 
ddd
Načítám obsah...Vyhledávání
Peníze v banku
512 Kč
Co je to bank a jak čerpat?
Menu

[ Mapa stránek ]
Foto Tip
!Š120 M by Malý.pošták

Š120 M by Malý.pošták

WebShop Tip
Naše projekty
www.skodateam.cz
dumsnu.skodateam.cz
vysivky.skodateam.cz
Reklama


Navigace

>> 

Domů

-

Články

>

Dobové články

>

O vozech Škoda 1000 MB (SM 4/65)

 <<Autor:
95+85 (90)Kryvosa (Registrovaný)
  
Vytvořeno: 29.04.2015 - Změněno: 02.05.2015

O vozech Škoda 1000 MB (SM 4/65)Velký sál budovy UV Svazarmu včetně předsálí, balkónu a přilehlých místnosti těžko stačil 28. ledna večer pojmout všechny ty, kteří se na základě celkem nenápadného oznámení ve Světě motorů č. 2/65 sešli na besedě o voze Škoda 1000 MB, aby slyšeli z úst jistě nejpovolanějších, tj. odborníků z AZNP, Mototechny, Benziny, Spolany, Motoru, Palu, záručních opraven atd. odpovědi na nejrůznější dotazy, týkající se tohoto automobilu. O besedu projevili zájem motoristé nejen z Prahy a okolí, redakci došly i žádosti některých organizací Svazarmu, aby průběh besedy byl zachycen na magnetofonový pásek, který by ji věrně reprodukoval při jiných příležitostech. Jestliže tomuto požadavku nebylo možno z technických důvodů vyhovět, vynasnažíme se vynahradit to tímto referátem, ve kterém je zachyceno všechno podstatné, o čem se na téměř tříhodinové besedě hovořilo.

Večer zahájil hlavní redaktor Světa motorů inž. J. Hausman. O historii vývoje vozu S 1000 MB, který šel ruku v ruce s vybudováním naší první skutečné automobilky, stručně promluvil nositel Rádu práce inž. František Sajdl, vedoucí vývoje AZNP Mladá Boleslav. Zdůraznil, že až do zahájení výroby nového vozu nebyly AZNP automobilkou v současném slova smyslu, ale strojírenskou továrnou, která vyráběla automobily. Dnešní automobilka, vybavená nejmodernějším zařízením z celého světa, snese srovnání s nejpokrokovějšími světovými automobilkami. Nejmodernějším výrobním metodám bylo nutno přizpůsobit i konstrukci nového vozu. Zmínil se pak i o některých potížích, které se při náběhu výroby nového vozu v prakticky novém závodě nutně vyskytly, které se však v zásadě již podařilo překonat.

Než se přikročilo k zodpovídání dotazů (kterých na přítomné odborníky položili účastníci besedy na 250!), promluvil vedoucí oddělení motorových vozidel podnikového ředitelství Mototechny, soudruh Jaroslav Augustin o potížích, se kterými bojuje Mototechna zejména např. v Praze, pokud jde o získávání vhodných provozoven, což je pak příčinou mnohých oprávněných stížností zákazníků na nedostatečnou kulturu prodeje, a o některých většinou drobných nedostatcích, které se při zahájení prodeje na vozech Š 1000 MB objevovaly.

Dr. inž. Václav Štěpina z podnikového ředitelství n. p. Benzina pak uvedl přehled doporučených maziv pro vůz Škoda 1000 MB. Uvádíme jen to, co není v návodu k obsluze dodávaném s novým vozem, nebo co je s tímto návodem v rozporu. Pro letní provoz se doporučuje jednotně motorový olej M 6A. Pro zimní provoz vyvinula Benzina - i když s určitým zpožděním, nový motorový olej označený M 3A. o kterém jsme již psali ve zvláštním článku v SM 3/65. Určité potíže, které za větších mrazů způsobuje převodový olej PP 7. řeší Benzina ve spolupráci s AZNP, stejně jako otázku používání oleje PP 13 pro převodku řízení. Pro mazání vodního čerpadla se při zkouškách osvědčuje nový tuk SP 4 lépe než dosavadní A 4. Uvedení nového tuku do prodeje však ještě naráží na některé výrobní a hlavně obalové potíže. Pro mazání ložisek předních kol je ve vývoji nový tuk, který má nahradit nejen, dosavadní AV 2, ale i ostatní používané tuky s výjimkou A 00. I když prozatím zůstává prakticky při dosavadních mazadlech, je z Uvedeného zřejmé, že naši olejáři a mazací technici nezahálejí a že se snaží ve spolupráci s techniky AZNP přinášet stále lepší a vhodnější výrobky. Jak jsme již uvedli, bylo dotazů na 250, mnohé z nich se ovšem shodovaly. Odpovědi shrnujeme v následujících řádcích.

• Barvy vozůZásobování výroby barevným sortimentem laků není plynulé, proto se stává, že v určitém období nemůže dostat zákazník vůz zvolené barvy nebo jejího odstínu.

• Lak na opravyPokud není lak potřebného odstínu v prodeji v odborných prodejnách Chemodrogy, vynasnaží se ho v omezeném množství dodat reklamační oddělení AZNP Mladá Boleslav. Potíž je ovšem s obaly, zejména s takovými, které je možno zasílat poštou. Proto se obracejte na reklamační oddělení AZNP jen v nejnutnějších případech.

• Látkové potahy sedadelNa domácí trh přijde pouze 10—12% vozů s látkovými potahy, avšak za příplatek, který dosud není stanoven. Prozatím je nedostatek ,svařovacího" textilu, vhodného pro čalounění. Hledají se cesty ke zvýšení jeho výroby i cesty ke zlepšení vlastností dosud používané koženky, s cílem dosáhnout její prodyšnosti.

• Zatékání do karosériePři výrobě prvních vozů nebylo ještě v provozu zařízeni na máčení karosérií do lázně. Také zdokonalené stříkání tlumicí hmotou začalo později, ani dnes ještě nemá tato hmota požadovanou kvalitu a nelze ji nanášet v dostatečné vrstvě. K zatékání dveřmi může dojít tehdy, když je nedokonale nalepená blána, která se dává na vnitřek dveří pod čalounění. Kolem předního nebo zadního okna zatékalo jen výjimečně u některých vozů zpočátku výroby. Aby se zabránilo zatékání vody do prostoru pro náhradní kolo, které mnohé zahraniční vozy nemají proti vodě a prachu prakticky chráněno vůbec, nahradila se původní těsněni těsněním z pěnové gumy. Jde o místo nejvíc exponované za jízdy i při mytí vozu, proto jsou pro každý případ v podlaze dva odtokové otvory.

• Lepidla na různá těsněniK tomuto bodu přineseme rady a doporučení v některém z příštích čísel.

• Oprava havarované karosérieNení-li poškozen nosný skelet, lze snadno vyměnit poškozené díly, které jsou ke skeletu přišroubované. Je-li nutno měnit skelet, lze naopak použít nepoškozené díly. Proto je výměna celé karosérie nutná jen výjimečně.

• Zahrádka na střechaSamonosná karosérie je dostatečně tuhá, takže je možno na střechu montovat zahrádku na zavazadla. Zakotví se na okapové žlábky.

• Omývače sklaNefunguje-li omývač skla, je to obvykle tím, že není odvzdušněn. Postup odvzdušnění jsme uvedli ve Světě motorů č. 19/64 v rubrice „Radíme si".

• Dovolené zatížení vozuPřetěžování vozu nad nosnost 350 kg je nepřípustné z hlediska předpisů a samozřejmě také vozu škodí. Totéž platí i o nerovnoměrném rozložení nákladu na jednotlivé nápravy. Maximální dovolené zatížení přední nápravy je 485 kg, zadní 620 kg. Nerovnoměrným zatížením se také zhoršují jízdní vlastnosti vozidla.

• Zařízení pro přívěsPřívěsné zařízení je ve vývoji Prozatím se nemontuje, ani za příplatek. Pravděpodobně se tak stane až v roce 1966. Přívěs nesmí v žádném případě překročit celkovou váhu 380 kg, tj. 50% pohotovostní váhy vozu.

• Světlomet pro couváníBude se montovat za příplatek jako součást zadní skupinové svítilny.

• Podchlazování motoruOd 1. prosince 1964 se dělá řemenice větráku dvojího druhu. Větší řemenice pro země s chladnějším podnebím (díl č.140-1106) má asi o 3 mm větší průměr a snižuje otáčky větráku o 10%. Řemen 1000 pak nutno nahradit řemenem 1030 mm. Pro naše povětrnostní podmínky vyhovuje i původní malá řemenice. Mnoho řidičů se mylně domnívá, že motor je podchlazen, když ručička teploměru nedosáhne středu zeleného pole. I když ukazuje jen na pokraj zeleného pole, má motor dostatečnou provozní teplotu 75-80 °C, tj. teplotu, na kterou se seřizuje otevírání termostatu. Zelené pole je cejchováno na teplotu 75-105 °C.

• SamozápalySamozápaly po vypnutí zapalování jsou obvykle následkem nesprávně seřízeného chodu naprázdno. Karburátor nutno seřídit s velkou pečlivostí tak, aby měl motor při chodu naprázdno co nejmenší otáčky a co nejpravidelnější chod. Na samozápaly má pochopitelně podstatný vliv i kvalita benzínu. Dnes se vyrábí Speciál o 88—87 oktanech, ovšem mícháním se starými zásobami Speciálu se stává, že u některého čerpadla má benzín méně oktanů. Tento stav potrvá asi do poloviny letošního roku, tj. do vypotřebování starých zásob Speciálu, který motoristé dosud málo kupovali. Rozhodně nelze doporučit snížení stupně komprese vložením silnějšího těsněni pod hlavu. Nehledě k tomu, že silnější těsnění snadno „vystřelí”, bylo by protismyslné snižovat takovýmto způsobem výkon motoru a zhoršovat jeho točivý moment

• Unikání oleje a benzínového čerpadlaMezi blokem motoru a čerpadlem je destička z plastické hmoty a dvě klingeritcová těsněni. Uniká-li v těchto místech olej, způsobuje to obvykle buď nerovnost nebo vlasová trhlina destičky z plastické hmoty, která se pak musí nahradit novou. V první řadě nutno zkontrolovat neporušenost těsnění.

• Nadměrná spotřeba olejeNormální spotřeba oleje je cca 1 litr na 1000 km. Pokud některé z prvních vozů měly nadměrnou spotřebu oleje, bylo to konstrukcí pístů nebo závadami kroužků. Tento nedostatek, který se u současně vyráběných vozů již nevyskytuje, odstraňovaly běžně garanční opravny.

• Výměna vložky čističe olejeNávodem k obsluze se předepisuje výměna vložky každých 5000 km. Přechodný nedostatek vložek je již zažehnán, vyrábějí je nyní Autobrzdy Jablonec, závod Kraslice, konzumentům je dodává Mototechna. Nedostatek vložek vedl mnohé majitele k hromadění zásob vložek, což je nyní zcela zbytečné.

• Roztáčecí klikaO tomto bodu se hovořilo a hovoří velmi často (viz „Váš názor na roztáčecí kliku" na str. 21). Přesto, že se např. i v této anketě vyslovila velká většina účastníků pro roztáčecí kliku, je skutečností, že od ní upustili nejen v AZNP, ale i řada zahraničních výrobců. Prozatím, ani v současném zimním období, nejsou se spouštěním motoru S 1000 MB potíže. Zavedením již zmíněného oleje M 3A se podmínky v tomto ohledu jistě ještě zlepší.

• Ložiska předních kolPři náběhu výroby se stalo, že u některých vozů byla ložiska předních kol při montáži málo namazána. Projeví se to jejich hlučností (pískáním). V takovém případě je nutno ihned vyhledat garanční opravnu, anebo naplnit obě ložiska i prostor mezi nimi tukem AV 2 podle navedu k obsluze.

• Mazání podvozkuVšechny maznice podvozku jsou umístěny tak, že jsou dobře přístupné z montážní jámy. Mazání podvozku bez montážní jámy je sice možné, ale obtížné. Je dobře o této skutečnosti vědět a podle možností s ní počítat.

• „Vyskakování" převodůVýjimečně se stane, že se některý převodový stupeň za jízdy samovolně vysune. V takovém případě je třeba vyhledat autorizovanou opravnu, která závadu odstraní.

• Různost technických údajůV některých prospektech a příručkách se uvádí výkon motoru 42 k SAE při 4650 ot./min., v jiných materiálech, mj. i v testu Světa motorů, výkon 45 k. V prospektech a v návodu k obsluze je uveden výkon, který jako zaručený a ověřený autorizovanou zkušebnou dávaly motory vozů z ověřovací série. Ukázalo se však. že motory ze sériové výroby dávají ve skutečnosti výkon vyšší, tedy skutečně uváděných 45 k SAE.

• Brzdová kapalinaBrzdovou kapalinu ATE-Blau, používanou u vozů S 1000 MB a Tatra 603, nelze v žádném případě míchat s červenou kapalinou Syntol. V nouzi se může míchat s jinou zahraniční modrou kapalinou (např. BUNA-Blau z NDR), je však třeba pokusně v lahvičce vzorky obou kapalin smíchat a vyčkat nejméně půl hodiny, zda směs zůstane homogenní, tj. zda se neoddělí.

Kapalina ATE-Blau (výrobek NSR) se dováží pouze v omezeném množství a nepřichází do běžného prodeje. Potřebné zásoby pro doplnění v případě netěsnosti nebo poruchy brzdového systému mají autorizované opravny. Je-li brzdový systém v pořádku, kapalina prakticky neubývá.

N. p. Spolana vyrobil modrou brzdovou kapalinu, která měla velmi dobré vlastnosti, mj. i tu, že ji bylo možno míchat s kteroukoliv zahraniční kapalinou. K výrobě a prodeji této kapaliny však nedošlo na zákrok ministerstva zdravotnictví, jelikož obsahovala zdravotně závadné komponenty. Dnes však je již ve Spolaně na dobré cestě vývoj nové a po všech stránkách vyhovující brzdové kapaliny; Lze předpokládat, že její výroba se zahájí ještě v tomto roce.

• Nešťastné hustilkyNa vozy S 1000 MB se měly od samého počátku výroby montovat bezdušové pneumatiky, proto se neplánovala výroba hustilek. Výroba bezdušových pneumatik se však zdržela, a hustilek je přechodný nedostatek. Pro letošní rok je jich ve výrobě již dostatečný počet. Do výbavy vozu však nebudou patřit ani nadále, tak jako nejsou součástí výbavy u vozů zahraniční výroby.

• Vozy pro export a domácí trhNa rozdíl od názoru některých zákazníků výrobce ujišťuje, že mezi vozidly pro export a pro domácí trh není rozdílů (při moderní pásové výrobě to ani není jinak možné). Vozy pro export se vybírají podle vnějších znaků (barva laku, čalounění apod.) a podle přání zahraničních odběratelů resp. Motokovu teprve na konci výrobní linky. Nějaká „exportní" jakost vozů tedy neexistuje.

• TermosytičPřes obavy ze strany zákazníků i některých odborníků nejsou na funkci karburátoru s termosytičem žádné stížnosti. Ani pokud jde o funkci samotného termosytiče při spouštění motoru, ani pokud jde o spotřebu benzínu. Přesto je vyvinut i karburátor s mechanicky obsluhovaným sytičem, ale ačkoliv to zní zdánlivě nelogicky, mohl by se dodávat pouze za příplatek. Vedení táhla k mechanicky obsluhovanému sytiči při motoru vzadu je totiž nákladnější než termosytič,

• Životnost spouštččePrůměrná životnost spouštěče v normálním používání je zhruba 20.000 spuštění. Tento údaj samozřejmě nelze převést na ujeté kilometry. Někdo spouští motor průměrně každých 5 km, někdo každých 100 km nebo podobně.

• Pohon tachometruPohon tachometru někdy hlučí, někdy způsobuje kmitání ručičky ukazatele rychlosti, někdy obojí. Pouhé hlučeni lze obvykle odstranit promazáním. Při druhém úkazu je třeba vyhledat opravnu. N. p. PAL Kbely nyní dodává pohony nového provedení.

• BaroskopDosud vyráběný baroskop plně nevyhovuje, proto se v PAL Kbely urychleně přikročilo k vývoji nového, který se začne montovat v únoru. Pro případnou opravu dosavadních nutno vyhledat odbornou dílnu.

• Náhradní dílyJe nutno rozeznávat tzv. náhradní díly klasické, tj. ty, které vyrábí mateřský závod, a náhradní díly, které dodává finálnímu výrobci subdodavatel. Výroba klasických náhradních dílů v potřebném množství je zabezpečena. Bolavým místem zůstávají některé náhradní díly od subdodavatelů, zejména zadní skupinové svítilny, které zůstanou zřejmě ještě delší dobu vzácným kořením.

• Jaké verzeV roce 1965 se bude vyrábět pouze základní typ S 1000 MB ve čtyřdveřovém uspořádaní. V roce 1966 přibude typ s odnímatelnou střechou, dvoudvéřové uspořádání se sklopným středním sloupkem a Touring-sport. Určitý počet souprav pro úpravu vozu na Touring-sport (především pro aktivní sportovce) má být k dispozici v nejbližší době.

Na závěr besedy nastínil soudruh inž. Sajdl směr dalšího vývoje vozu Š 1000 MB:
Již dnes je v AZNP vývojově připraven modernizovaný model, který se od současného liší nejen vzhledově, ale i některými technickými parametry, mj. i zvýšeným objemem válců. Se zavedením nového modelu do výroby se však počítá teprve tehdy, až začne váznout prodej dosavadního typu. Podle zájmu o vůz Škoda 1000 MB nejen doma, ale i na zahraničních trzích však lze předpokládat že se dosavadní model bude dobře prodávat několik let.

V mezidobí dojde k některým zlepšením. Jedním z nich bude zavedení samomazných ložisek, která se budou u nás vyrábět v licenci anglické firmy Glacer, pravděpodobně již v roce 1966.

Dojde i ke vzhledové úpravě často kritizovaných mřížek vstupu vzduchu. Nové řešení bude uzpůsobeno tak, aby je bylo možno montovat místo dosavadních.

Otevřenou otázkou zůstávají kotoučové brzdy. Ač jejich výhody převažují, mají i své nesporné nevýhody. Dosavadní brzdy na S 1000 MB plně vyhovuji, i když se u nás začnou licenčně vyrábět v Auto-brzdách Jablonec kotoučové brzdy Dun-lop, je otázkou, kdy bude účelné, mj. i vzhledem k licenčním poplatkům, přejít na kotoučové brzdy i u 1000 MB.
| |

[ Odeslat známému | Verze pro tisk ]
Komentáře

Opiš tento kód (čtyři číslice): do tohoto pole

Žádný komentář
 Online pokec[ větší okno ]  
Načítám zprávy...
Načítám uživatele...
(255)
 
Copyright 2001-2021
Výňatky z webu mohou být použity pouze v případě uvedení zdroje - www.skodateam.cz

Provozovatel srazů a www stránek :
eRman - Roman Schavel,
tel: 603569053, email: pošli email

Redakce a správa obsahu :
Tadeáška - Tereza Vosyková,
email: pošli email

Programování a správa www stránek :
Daves - David Spilka,
email: pošli email

Partneři ŠKODATEAMU
Výměna oleje v automatu

Výměna oleje v automatické převodovce. Ceny pro vozy Škoda na webu.


Google search

Nenašli jste na těchto stránkách co jste hledali ? Zkuste Google...

Google
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Vždy přihlásit: Zapomněl jsem heslo
Chci se zaregistrovat
Reklama


Kalendář akcí
<< Červen 2022 >>
PoÚtStČtSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Přidat akci
Statistika
Právě prohlíží:98
Právě přihlášeno:1
Dnes návštěv:32976
Celkem návštěv:125372349

Článků:1000
Fotografií:34060
Komentářů:17147
Uživatelů:4248