ddd
Načítám obsah...Vyhledávání
Peníze v banku
500 Kč
Co je to bank a jak čerpat?
Menu

[ Mapa stránek ]
Foto Tip
!Jak ŠKODAteam do Ženevy vyjel 2015

Jak ŠKODAteam do Ženevy vyjel 2015

WebShop Tip
Naše projekty
www.skodateam.cz
dumsnu.skodateam.cz
vysivky.skodateam.cz
Reklama


Navigace

>> 

Domů

-

Články

>

Dobové články

>

Nová škodovka! (SM 33/69)

 <<Autor:
95+85 (90)Kryvosa (Registrovaný)
  
Vytvořeno: 19.03.2015 - Změněno: 24.03.2015

Nová škodovka! (SM 33/69)SM: Lze předpokládat, že se vozy nového Modelu budou od počátku vyrábět ve stejných počtech jako vozy dosavadní?


Dr. Müller: Dokonala příprava přechodu na nový model dává všechny předpoklady k tomu, že výroba bude od počátku na stejné úrovni. Jako výroba modelů 1969. To je hlavním úkolem těch 2000 pracovníků, kteří stráví letošní celozávodní dovolenou plnou prací v továrně. Postupně by se pak měla výroba dále plánovitě zvyšovat.

MS: Skončí-li náběhem nového modelu výroba dosavadních vozů, jak je postaráno o výrobu náhradních dílů, zejména karosářských, k modelům dosavadním?


Dr. Müller: O termínu skončení výroby modelu 1969 bylo samozřejmě rozhodnuto dlouho předem a přirozeně se nezapomnělo ani na náhradní díly. Především ty, které budou u nového modelu odlišné. Plán výroby těchto odlišných náhradních dílů pro cely rok 1969 byl proto v hrubých rysech splněn v předstihu v prvním pololetí letošního roku. Pro rok 1970 U další se budou odlišné náhradní díly, především karosářské, vyrábět v závodě Kvasiny. Nejsem takový optimista, abych se domníval, že po této stránce půjde všechno bez potíží. Zejména s přihlédnutím k nadprůměrné potřebě karosářských dílů, která je určitou československou specialitou nejen pokud jde o vozy Škoda. Na druhé straně vsak mohu majitele dosavadních embéček ujistit, že podnik na výrobu potřebných náhradních dílů nezapomíná, že tedy jsou jejich obavy neopodstatněné.

SM: Čím se bude model 1970 lišit od modelu 1969?


Dr. Müller: Koncepčně zůstává nový model nezměněný: samonosná karosérie, motor vzadu, pohon zadních kol. Přesto je na novém modelu řada významných novinek a zlepšení, jak po technické, tak po estetické stránce. Z technických zlepšení bych chtěl vyzdvihnout kotoučové brzdy na přední nápravě, dvouokruhový brzdový systém, samomazná ložiska přední nápravy. Nové vnější panely karosérie dávají vozu celkově nový vzhled a učiní skladnějším zavazadlový prostor, což myslím motoristé zvlášť uvítají. K podstatným změnám dochází i na interiéru vozu, počínaje novou přístrojovou deskou, novým uspořádáním dveřních klik s tzv. dětskou pojistkou, jiným uspořádáním čalounění, kotevními úchyty bezpečnostních pásů pro zadní sedadla atd. V souhrnu lze říci, že rozsah změn a úprav je takový, že lze nový vůz kvalifikovat nejen jako nový model, ale jako nový typ.

SM: Bude výroba nového modelu pracnější a dražší, když ano, přibližně o kolik?


Dr. Müller: Musíme rozeznávat vlastní výrobní náklady, tj. náklady, které nabíhají při samotné výrobě v AZNP Mladá Boleslav a náklady, které finálnímu výrobci vznikají nákupem materiálů a dodávkami subdodavatelů. Pracnost výroby nového modelu zůstává zhruba na úrovni modelu dosavadního. K určitému růstu výrobních nákladů sice dojde, avšak k celkově nepodstatnému a téměř zanedbatelnému. Horší je to s nakupovaným materiálem a subdodávkami. Tady stoupnou náklady - ovšem nikoliv pouze v důsledku přechodu na nový model — přibližně o 15 %, což se nutně projeví i určitým růstem tzv. předávací ceny, tj. ceny, kterou dostává výrobní závod.

SM: Víme, že to není jen věci výrobce, můžete nám však již něco říct o maloobchodní ceně nového modelu?


Dr. Müller: Bohužel nemohu, protože nevím. Pokud by maloobchodní cena stoupla pouze úměrně k růstu pořizovací resp. předávací ceny, myslím, že by to bylo únosné. Není ovšem žádným tajemstvím, že podstatnou část maloobchodní ceny tvoří daň, na jejíž sazbu nemá výrobní závod žádný vliv. Chtěl bych vás ujistit, že výrobní závod má zájem, aby maloobchodní cena byla co nejnižší. Již proto, že čím je tato cena vyšší, tím jsou i vyšší nároky na parametry a životnost vozu, tím častější jsou i reklamace zákazníků. Znovu však opakuji, že vliv výrobce na stanovení maloobchodní ceny je minimální.

SM: Domníváte se, že se nový model bude prodávat pouze na pořadník nebo také za zvýšenou cenu na volném trhu?


Dr. Müller: Co se domnívám nebo co bych si přál, není rozhodující. Poukazuji na svou odpověď na předešlou otázku. Úvahy o způsobu prodeje nového modelu byly různé, jaké bude konečné rozhodnut, to skutečně nevím.

SM: Jak je zabezpečeno předzásobení a plynulost dodávek pro nový model ze strany subdodavatelů?


Dr. Müller: Na to jsem do jisté míry odpověděl již v odpovědi o opatřeních k hladkému přechodu na výrobu nového modelu. Se strany AZNP jsme učinili pochopitelně vše pro nerušený přísun materiálů a dílů od subdodavatelů. Přesto nelze vyloučit některé rušivé momenty, ke kterým může dojít. Přitom nelze dávat vždy vinu přímo samotným dodavatelským závodům, neboť i ty jsou závislé opět na • dalších, jsou problémy s modernizací jejich výrobních zařízení a pod. Bylí bychom rádi, kdyby všichni naši dodavatelé udělali vše, co bude v jejich silách, aby výroba nového modelu běžela skutečně nerušeně.

SM: Prošel již nový model zkouškami ÚVMV a když ano, s jakým výsledkem?


Dr. Müller: ÚVMV, jako autorizovaná zkušebna, najezdil s novým modelem v obvyklých tvrdých podmínkách 80 000 km
s velmi dobrým výsledkem.

SM: Byl Již nový model schválen ministerstvem dopravy?


Dr. Müller: Ano, ministerstvo dopravy již vydalo k novému modelu technické osvědčení.

SM: Jaké jsou výsledky životnostních zkoušek, kdo, kdy a za jakých podmínek je dělal?


Dr. Müller: Tovární zkušební jezdci najezdili na našich silnicích s tímto modelem přes 100 000 km. Díky novým úpravám přední nápravy (samomazná pouzdra), která byla do jisté míry Achilovou patou embéčka, nebylo po této době na čepech a kloubech přední nápravy a řízení zjištěno znatelné opotřebení. Také zkoušky chlazení za extrémních podmínek v Súdánu dopadly na výbornou. Mezi úspěšné dlouhodobé zkoušky nutno počítat i zkoušky ÚVMV. Bez podstatných připomínek proběhly i testy uskutečněné ve Francii, Švédsku a NSR.

SM: Dojde u nového modelu k nějakým změnám oproti dosavadnímu sortimentu barevného provedení?


Dr. Müller: Ano. Počet barev zůstává sice nezměněn, bude jich nadále šest, ovšem na přání zákazníků se mění jejich odstíny. Nové modely se tedy budou vyrábět v barvě bílošedé, středně šedé, světle zelené, tmavě zelené, šedobéžové a červené.


SM: Byl již nový model předveden zahraničním obchodním partnerům?


Dr. Müller: Ano, alespoň těm nejvýznamnějším. Mohu říci, že první ohlas byl vesměs velmi dobrý. Předpokládá se, že cena vozů Skoda na zahraničních trzích bude upravena tak, aby byla na stejné úrovni s ostatními moderními automobily třídy 1000-1100 cm3.

SM: Počítá se s výrobou nějakých odvozenin, např. kupé?


Dr. Müller: Sami víte, že se již loňského roku podařilo vyvinout prototyp líbivého kupé S MB v celkem krátké době. Vždyť jste konečně přinesli svého času i fotografii, i když poněkud zakrytou, na titulní stránce (SM 9/68). Na přípravě výroby kupé by měly přijít do prodeje v polovině příštího roku. Samozřejmě za použití zdokonalených prvků nového modelu.

SM: Kdy se nový model představí na sportovním poli?


Dr. Müller: Prototyp nového modelu s úpravami pro sportovní účely je již ve výrobě. Po náběhu sériové výroby nového modelu se počítá v první fázi s výrobou třiceti kusů v úpravě A-2, které budou prodávány domácím i zahraničním jezdcům, schopným dobře reprezentovat značku Škoda.

SM: Nelze předpokládat, že by od nového modelu byla odvozena nějaká užitková verze jako např. kombi, předpokládá se pokračování ve výrobě oblíbeného, i když již ne právě moderního typu Octavia Combi? Do kdy a s jakými úpravami?


Dr. Müller: Automobil koncepce MB, tj. automobil s motorem vzadu je pro provedení kombi nevýhodný. Na druhé straně však je nejen u nás, ale i v zahraničí po vozech kombi stále živá poptávka, proto chceme ve výrobě vozu Octavia Combi, i když uznávám, že jeho řešení již není právě nejmodernější, pokračovat tak dlouho, až přijde do výroby osobní automobil, který by byl pro modifikaci kombi vhodný. To znamená přibližně do roku 1973. Do té doby dochází na stávajícím Octavia Combi pouze k menším změnám, nevyžadujícím podstatnější úpravy drahého výrobního zařízeni, které by byly při stávajících výrobních počtech neúnosné. Tak byla pro model 1970 zlepšena lůžková úprava, vůz dostal volant a přístrojovou desku z embéčka, byla vylepšena již nemoderní „křidélka" na zadních blatnících, zadní dělený nárazník byl nahrazen průběžným, byla zrušena dvířka v dolní partii zadní steny, kterými byl přistup k náhradnímu kolu a k nářadí, kterýžto prostor je nyní přístupný odnímací podlahou zavazadlového prostoru. Tato úprava umožňuje montáž závěsu pro přívěs.

SM: Na závěr ještě Jednu otázku. Každá automobilka pracuje ve svém vývoji s několikaletým předstihem. Nepochybujeme o tom, že je tomu nejinak i v AZNP. Můžete nám v tom směru něco prozradit?


Dr. Müller: Lze předpokládat, že hlavní zájem československého motoristy a tím i československého automobilového průmyslu zůstane ještě delší čas zaměřen na automobily tzv. litrové třídy. Přesto však u nás i ve světě roste také zájem o vozy poněkud větší, výkonnější. AZNP proto pracuje již delší čas na přípravě vozů třídy 1250 až 1600 cm3, které by měly mít opět klasickou koncepci (motor vpředu, pohon zadních kol) již proto, že tato koncepce je výhodná i pro různé užitkové modifikace. S náběhem nového typu však nelze počítat před rokem 1973. Je to úzce spjato s rozhodnutím o celkové koncepci rozvoje československého automobilového průmyslu, které se ke škodě věci neustále odkládá.
!Nová škodovka! (SM 33/69)
!Nová škodovka! (SM 33/69)
!Nová škodovka! (SM 33/69)
!Nová škodovka! (SM 33/69)

| |

[ Odeslat známému | Verze pro tisk ]
Komentáře

Opiš tento kód (čtyři číslice): do tohoto pole

Žádný komentář
 Online pokec[ větší okno ]  
Načítám zprávy...
Načítám uživatele...
(255)
 
Copyright 2001-2024
Výňatky z webu mohou být použity pouze v případě uvedení zdroje - www.skodateam.cz

Provozovatel srazů a www stránek :
eRman - Roman Schavel,
tel: 603569053, email: pošli email

Redakce a správa obsahu :
Tadeáška - Tereza Spilková,
email: pošli email

Programování a správa www stránek :
Daves - David Spilka,
email: pošli email

Partneři ŠKODATEAMU
Výměna oleje v automatu

Výměna oleje v automatické převodovce. Ceník pro vozy Škoda.


Google search

Nenašli jste na těchto stránkách co jste hledali ? Zkuste Google...

Google
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Vždy přihlásit: Zapomněl jsem heslo
Chci se zaregistrovat
Reklama


Kalendář akcí
<< Červen 2024 >>
PoÚtStČtSoNe
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Přidat akci
Statistika
Právě prohlíží:352
Právě přihlášeno:0
Dnes návštěv:15833
Celkem návštěv:185574276

Článků:1010
Fotografií:34727
Komentářů:17311
Uživatelů:4408