Výměna těsnění pod hlavou válce
Vytištěno z http://web.skodateam.cz/index2.php?&item=668
Autor:
2+12 (7)formanwrc.wz.cz (Registrovaný)
    
Vytvořeno: 01.05.2006 - Změněno: 02.05.2006

Výměna těsnění pod hlavou válceHLAVA VÁLCŮ
A) demontáž
1. od baterie odpojíme ukostřovací kabel (-);
2. vypustíme chladící systém, viz „vypouštění chladící kapaliny“;
3. vymontujeme vzduchový filtr;
4. vymontujeme čep vahadel;
5. vytáhneme zdvíhací tyčky a zastrčíme je do lepenkové desky. Pozor přesně označit!
6. odpojíme přední výfukové potrubí od kolena výfuku;
7. odpojíme táhla a vedení od karburátoru a kolena sání;
8. vytáhneme konektor ze snímače teploty chladící kapaliny. Odpojíme horní hadici z tělesa termostatu, která vede od chladiče a hadici od expanzní nádržky;
9. povolíme a vyšroubujeme horní upevňovací šroub alternátoru a uvolníme alternátor. Z horního držáku;
10. povolíme čtyři upevňovací matice hlavy válců, pak matice úplně odšroubujeme. Stejně pokračujeme i u ostatních šroubů a matic hlavy válců. Vymontované zapichujeme do lepenkové desky! Pořádně si označíme! Zapamatujeme si, či označíme, umístění vzpěry pro zvedání motoru ( je pod 3 zadními šrouby );
11. nyní je potřeba uvolnit těsnění od hlavy válců, ale nehýbat s vložkami válců. Pozor při porušení spodního těsnění vložky válců se musí vymontovat vložky válců a písty, aby se mohli namontovat nová těsnění;
12. k uvolnění hlavy válců se použije koleno výfuku jako páky a opatrně se s ním „vypáčí“ hlava válců „dopředu“;
13. po uvolnění těsnění hlavu válců sundáme. Pozor dost váží!
14. nezapomeneme na to, že se nesmí pootočit klikovým hřídelem! Jinak se pohne s vložkami válců;
B) zpětná montáž
1. zkontrolujeme šrouby a matky, zejména neporušenost a ostrost závitů. Poškozené, deformované vyměníme;
2. všechny šrouby hlavy válců se doporučuje jednoznačně vždy vyměnit, jinak viz 1);
3. pečlivě očistit dosedací plochy. Zbytky těsnění a karbonu odstranit bez porušení povrchu;
4. zkontrolujeme těsnící plochy na bloku motoru a na hlavě válců na škrábance a vrypy, zprohýbání. Případně opatrně opravíme;
5. nasadíme nové těsnění na blok motoru ( zatím bez těsnícího tmelu );
6. opatrně nasadíme hlavu válců na motor;
7. na původní místa nasadíme upevňovací šrouby a matice. Závity lehce „orosíme“ čistým olejem. Nasadíme všechny šrouby do hlavy válců, nezapomeneme na vzpěru pro zvedání motoru. Vše lehce dotáhneme jen rukou;
8. nasadíme na původní místa zdvíhací tyče vahadel;
9. namontujeme čep vahadel. Utáhneme 4 malé upevňovací šrouby čepu momentovým klíčem. 2 velké šrouby zatím jen rukou;
10. utáhneme šrouby hlavy válců momentovým klíčem a šrouby dotáhneme o předepsané úhly;
11. po utažení šroubů lehce potřeme olejem závity upevňovacích matic hlavy válců. Matice nasadíme na původní místa a utáhneme předepsaným momentem;
12. seřídíme vůli ventilů;
13. namontujeme kryt vahadel;
14. připojíme chladící systém, zastrčíme konektor do snímače teploty chladící kapaliny;
15. připojíme všechny kabely a hadice ke kolenu sání, připojíme a seřídíme táhlo škrtící klapky;
16. připojíme výfukové potrubí;
17. zašroubujeme alternátor do horního upevňovacího šroubu a seřídíme napnutí klínového řemene;
18. namontujeme baterii;
19. naplníme chladící systém.

Výňatky z webu mohou být použity pouze v případě uvedení zdroje - www.skodateam.cz

Provozovatel srazů a www stránek :
eRman - Roman Schavel,
tel: 603569053, email: pošli email

Redakce a správa obsahu :
Tadeáška - Tereza Vosyková,
email: pošli email

Programování a správa www stránek :
Daves - David Spilka,
email: pošli email
Klikni na uživatele, abys mu poslal zprávu