V novém roce v novém šatě (SM 1/61)
Vytištěno z http://web.skodateam.cz/index2.php?&item=1429
Autor:
95+85 (90)Kryvosa (Registrovaný)
  
Vytvořeno: 12.04.2015 - Změněno: 14.04.2015

V novém roce v novém šatě (SM 1/61)Vozy Škoda Octavia, Octavia Super, Touring Sport a Felicia v roce 1961 V průběhu výroby vozů dochází vždy ke změnám, obyčejně z výrobních důvodů. Bývají to, mimo některých výjimečných případů, změny povětšině drobné, které se neprojevují nijak zvlášt svou nápadností. Na zcela jiné bázi jsou založeny změny a novinky na vozech Škoda ve výrobě letošního roku. Jde vesměs o změny dlouho plánované. Jejich účelem je zvýšit jakost vyráběných vozu i za cenu zvyšování nákladů na výrobu. Pro značný rozsah změn dostává se vozům oficiálního označení „modely 1961" a pokládáme za nezbytné, abychom s nimi podrobně seznámili čtenáře Světa motorů.

!V novém roce v novém šatě (SM 1/61)
!V novém roce v novém šatě (SM 1/61)


• NOVINKY NA PODVOZKUMinimální standard 70 oktanů v jakosti benzínu (dosažený dnes prakticky již ve všech zemích), určil cestu pro jeho hospodárnější využití. Touto cestou je vyšší stupeň komprese motoru. U vozu Octavia a Octavia Super je zvýšen ze 7 na 7,5. Zvýšení bylo vyřešeno mírnou změnou tvaru kompresního prostoru v hlavě válců a jejím snížením. Přirozený důsledek této změny je pružnější motor a mírné zvýšení jeho výkonu, prakticky o 2 k. Motor Octavia má dnes 41-42 k při 4500 ot/min., a Octavia Super 45-47 k při 4500 ot/min. Zvýšený výkon se prakticky projevuje ve zvýšení akcelerace i max. rychlosti. Vůz Octavia dosahuje na rovině rychlosti 115 km/h a Octavia Super 118 km/h. Motor, tentokrát však i vozů Octavia Touring Sport a Felicia, prodělal ještě další změny. Dostal nový rozdělovač a spouštěč. Rozdělovač má novou regulaci předpalu. Je na motoru seřízen bez předpalu (0°) a celý rozsah potřebné regulace obstarává automaticky až za chodu motoru. Při spouštění se směs zapaluje v horní úvrati pístu; tím se sníží námaha spouštěče, především při spouštění v zimě, kdy je vlivem prostydlého oleje spouštěč více namáhán. Spouštěč u vozů s řízením na levé straně je elektromagnetický, tj. s elektricky ovládaným zasouváním pastorku do ozubeného věnce setrvačníku. Věnec setrvačníku pro tento spouštěč má ozubení zpevněné indukčním zakalením. U vozů s řízením na pravé straně se montuje spouštěč dřívějšího uspořádáni s ručním, mechanickým zasouváním. Nový spouštěč je větších rozměrů a není pro něj v těchto vozech dost místa. Nový spouštěč mění samozřejmé způsob spouštění motoru. Vozy s řízením vlevo mají novou spínací skřínku s polohami klíčku podle obrázku. Ze základní polohy 0 do polohy 1 se zapíná elektrický okruh denních spotřebičů a zapalováni, dalším pootočením proti pružnému odporu ve skříňce se spouští motor. Tato skříňka má jako u dřívějších modelů vložený zámek pro spec. klíček. Vůz je tak chráněn před zneužitím. Změnou, kterou zákazník ocení hned napoprvé, je způsob řazení převodových stupňů. Jak je uvedeno na schématu pro vůz Octavia. Octavia Super a Touring Sport, není již nutné při řazení 3. a 4. převodového stupně odtlačovat řadicí páku, jako dříve, ale tyto nejpoužívanější stupně lze řadit přímo v neutrální rovině řazení. Poloha označená na obrázku jako „R" je zpětný chod. S touto změnou je spojeno nové uspořádání zasouvacích vidlic a jejich vodicích tyčí. Změna ve vnitřním uspořádání převodovky je společná i převodovce vozu Felicia. Způsob řazení u tohoto vozu je však podstatně změněn. Dříve užívané odloučené řazení jako u vozů řady OCTAVIA je nahrazeno přímým řazením na víku převodovky, jaké se používá u sportovních vozů. Z obrázku je zřejmé schématické vyřešení. Řadicí páka 1 ovládá zasouvací palec 2 prostřednictvím zasouvací tyče 3, uložené v ložiskách víka. Opěrné ložisko řadicí páky tvoří otočná objímka 4. Zasouvací palec je při řazení veden vodítkem 5 a do neutrální polohy se vrací pružinami 6 a 7. Převodovky mají i účinnější odvzdušnění destičkovým ventilkem, nahrazujícím plstěnou výplň v odvzdušňovací komůrce. Uvedené novinky se doposud týkaly pouze podvozku vozu a lze je označit jako funkční změny. K těmto novinkám, nepočítáme-li i montáž nových pneu se zvýšenou nosností 5,90 - 15 na ráfku 4JX15 a akumulátor se zvýšenou kapacitou z 33 na 35 Ah, přistupuje mnohem početnější skupina změn, jejichž účelem je zvýšit pohodlí cestování a obsluhy a estetickou hodnotu vozu.

!V novém roce v novém šatě (SM 1/61)
!V novém roce v novém šatě (SM 1/61)


• NOVINKY NA KAROSÉRIIZměna karosérie je po vnější stránce charakterizována novou maskou a zadními skupinovými svítilnami. Maska nemá nyní příčnou lištu a je poměrně hluboko zapuštěna. Otvor masky je Zdoben širokým chromovaným rámem, vlastní mříž masky je složena z výlisků hliníkového plechu a leštěna. Zadní skupinové svítilny jsou zvětšeny směrem nahoru, nad základní blatník. Tvarově jsou do něj začleněny montovanou nástavbou hřbetu blatníků, jež má tvar malých ploutví. Zadní část karosérie má ještě další změnu, a to přemístění plnicího hrdla palivové nádrže a způsob uzávěru tohoto hrdla. Hrdlo s uzávěrem na hřbetu blatníku je přemístěno na bok vozu. Uzávěr má běžnou bajonetovou uzávěrku a je překryt odklopným víčkem. Uzávěr víčka se ovládá zevnitř vozu. Tento způsob řešení vylučuje nežádoucí přístup k hrdlu nádrže, řidič při plném nemusí vystupovat z vozu, aby odemkl uzávěr (zahraniční praxe), a řešení vylučuje možnost zamrznutí uzávěru. Vzhled vozu Felicia je mimo již uvedených novinek, které jsou společné všem typům, silně ovlivněn tvarovou změnou tuhé odnímací střechy, tzv. střechy „hardtop". Je prodloužena do kapkovitého tvaru a prodlouženou částí, která vytvoří uvnitř velkou odkládací plošinu, překrývá složenou standardní plátěnou střechu. Pro lepší regulaci větrání jsou zadní boční okna této střechy vyklápěcí.

!V novém roce v novém šatě (SM 1/61)
!V novém roce v novém šatě (SM 1/61)
!V novém roce v novém šatě (SM 1/61)


• INTERIÉR VOZUPřístrojová deska všech typů je charakterizována, mimo bohatšího rozčlenění a užití kolébkových spínačů elektr. spotřebičů, účelovou změnou střední části. Střední část je rozšířena pro montáž rádia. Odkládací prostor (skřínka) u vozů řady Octavia, tj. Octavia, Octavia Super a Touring Sport, se uzavírá přiklopením víčka. Deska vozu Felicia má změnu i v materiálu. Je jím polytex. Přepínač ukazatelů směru v levém rohu přístrojové desky skrývá v sobě novinku, teprve do automobilového provozu zaváděnou. Je to kombinovaný přepínač ovládání světelné houkačky pro signalizaci předjíždění přerušovaným světlem hlavních světlometů. V městských oblastech, kde je zakázáno houkání, používá se této signalizace i ve dne, kdy vpředu jedoucí řidič vidí signalizaci ve zpětném zrcátku. Přední sedadla vozů řady Octavia doznaly změnu v posouvání sedadla užitím kolejnicových kladek. Zásadní změna, která uživatele vozu potěší a kterou skutečně ocení, je standardní lůžkové provedení sedadel. Sedadla lze upravit v lůžka bez použití nástrojů a velmi rychle. Sedadlo se pouze vysune dopředu a zajistí na opěrkách, které současně upraví sklon a opera se sklopí na polštář zadního sedadla. Zadní opera po vyjmutí vytvoří šikmou plochu jako polštář pod hlavu. Zavazadlový prostor zůstává při tom oddělen od „lůžkového" prostoru pevnou mezistěnou. Sedadla u vozu Felicia jsou samostatná. Skýtají tak individuální možnost nastavení podle požadavku řidiče i spolujezdce. Sedadla všech typů jsou změkčena vložkami z pěnové pryže.

!V novém roce v novém šatě (SM 1/61)
!V novém roce v novém šatě (SM 1/61)


Nároky na cestovní pohodlí uspokojí nové pružné uložení karosérie na šasi, charakterizované použitím rozměrných silentbloků v zakotvení karosérie na zadní příčce šasi. Toto uložení karosérie navazuje na dřívější zásah do uloženi (podrobný popis této změny jsme přinesli ve 13. čísle SM m. r. — pozn. redakce) a vylučuje nejen hluk uvnitř karosérie z přenosu chvění motoru, ale vylučuje i přenos event. hluku kol rozvodovky a jeho resonanční zvyšováni změněnou podlahou zavazadlového prostoru. Možnost přenosu hluku kol převodovky je omezena koberci, překrývajícími její zakrytování. Pro celkové snížení vnitřního hluku je použito ve zvýšené míře i nánosů antivibračních hmot a vylepení některých vnitřních ploch karosérie plstí nebo kalmukem. Do změn charakteru zlepšení obsluhy je nutno u vozů řady Octavia zařadit přitahovač dveří, řešený jako samostatné držadlo, uzávěr trojúhelníkového větracího okénka změněný tvarově i funkčně (bezpečnostní pojistka klíčky se odjišťuje pouze při otevření okénka) a uzávěr klapek v přívodech čerstvého vzduchu pro topení, event. větrání vozu. Uzavření těchto klapek, vzhledem k pružnému uložení hřídelíků a pryžovým okrajům klapek, bylo závislé na individuálním názoru na odpor při uzavírání a kulový řetízek byl silově přemáhán. Je nyní nahrazen táhlem s omezením v krajních polohách (zavřeno — otevřeno) a jednou mezi polohou částečného otevření. Toto řešení platí i u vozu Felicia.

!V novém roce v novém šatě (SM 1/61)
!V novém roce v novém šatě (SM 1/61)


Zpětné zrcátko na rámu předního skla u vozu Felicia má ve svém plášti zamontovanou sufitovou žárovku a vytváří tak svítilnu pro vnitřní osvětleni vozu. Celkovou novou tvářnost vozů nové výroby dokresluje změna čalounění světlou plastickou kůží; kombinace plastické kůže a látky na dveřních výplních a sedadlech je nových tvarů, látky jsou v plném rozsahu nových vzoru a ze silonové stříže. Mají dvě základní barvy — černou a tmavě šedou s barevným pravoúhlým protká-váním. Kombinace základní barvv a barevného protkávání (bílé, žluté a červené) vytváří sérii výrazně rozličných a decentních vzorů. Barevná škála základních barev karosérie zůstává v rozsahu 10 barev, 8 barev je však nových. U vozu Felicia je čalounění opět pouze z plastické kůže, jako u dřívějších modelů. Je však kombinačně zpracováváno ve dvou silně kontrastujících barvách — černé a šedé. Kombinace se přizpůsobuje základní barvě vozu buď jako základní barva černá se šedou kombinací nebo obráceně. Barevná kombinace je v těchto dvou barvách velmi působivá. Základní vlastností vozu, určené jednoznačně celkovou konstrukcí vozu i jednotlivých jeho orgánů, přijímá zákazník od výrobce bez osobního vlivu. Uvedené variace v barevném sortimentu interiéru i barvy karosérie dávají ve výběru možnost uplatněni osobního vkusu zákazníka a zcela určitě po této stránce zákazníkovy nároky splní.

• NOVÝ TYP OCTAVIA COMBI A VOZY Š 1201Všechny novinky, uvedené na vozech řady Octavia, budou samozřejmě využity u nového typu Octavia Combi jehož výroba bude zahájena v polovině lefošního roku. Vůz je karosářskou variantou na šasi Octavia Super (výjimku tvoří pouze zadní pero pro větší z tížení). Je 4místný, kombinovaný se zavazadlovým prostorem v jeden vnitřní prostor, event. 2místný s rozloženými zadními sedadly pro zvětšení zavazadlového prostoru. Tím je také charakterizována zadní část karosérie, která je bez vyznačeného kufru, zachovává plnou šířku a výšku vozu a je opatřena zadními dvoudílnými dveřmi (podrobný popis jsme přinesli v 19. čísle SM minulého roku — pozn. redakce). Užitkové vozy S 1201 (STW, PICK-UP, dodávkový a zdravotnický) používají z modelů 1961 nový způsob řazení a úpravy na motoru, mimo elektromagnetického spouštěče.

!V novém roce v novém šatě (SM 1/61)

Výňatky z webu mohou být použity pouze v případě uvedení zdroje - www.skodateam.cz

Provozovatel srazů a www stránek :
eRman - Roman Schavel,
tel: 603569053, email: pošli email

Redakce a správa obsahu :
Tadeáška - Tereza Vosyková,
email: pošli email

Programování a správa www stránek :
Daves - David Spilka,
email: pošli email
Klikni na uživatele, abys mu poslal zprávu