Teorie svařování II. (materiály)
Vytištěno z http://web.skodateam.cz/index2.php?&item=913
Autor:
8933+2901 (16567)Honza5 (Tester)
      
Vytvořeno: 22.06.2007 - Změněno: 30.06.2007

Teorie svařování II. (materiály)Nauka o materiálu (Svařování)


Svařitelné oceli jsou do 0,22 % C. (Uhlíku)
Základní struktura svařitelných ocelí je Ferit a Perlit.

V ocelích nad 0,22 % C a při rychlém schazení vzniká tvrdá zákalná struktura.


Vlastnosti Ocelí:
1. Chemické vlastnosti:
- železo: - základní stavební prvek
- lehce oxiduje
- uhlík: - procento uhlíku určuje svařitelnost a další rozhodující vlastnosti ocelí
- Mn, Si: - zabraňují oxidaci a zvyšují pevnost ocele
- P, S: - negativní způsobují praskání
- O2: - způsobuje oxidaci
- H2: - způsobuje křehnutí

legury:
Cu - pro el. vodivost, jinak nevhodná
Al- jako desoxidant, zplepšuje tažnost
Cr a Ni - zvyšuje tvrdost a odolnost proti korozy
molybden, zirkon, titan - zvyšují pevnost
V, W - zvyšují žárupevnost a žávzdornost ocelí


Mechanické vlastnosti:
- trhací zkouška - probíhá za přesně stanovených podmínek
- určí:
- mez pevnosti Rm (MPa)
- mez kluzu Re (MPa)
- smluvní mez kluzu Rp (MPa)
- tažnost A (%)
- kontrakce Z (%)
- vrubová houževnatost - KV, KU


- zkouška tvrdosti - odolnost proti vnikání cizích těles
MB - Brinelova - vtlačování kuličky, měří se průměr důlku
HV - Wickrse - vtlačování čtyřbokého jehlanu, měří se hloubka vtisku
HRC - Rockwelova - vtlačování kuželu, měří se hloubka vtisku


- zkouška úhlu ohybu - úhel až 120°


Technologické vlastnosti:
- svařitelnost
- staré značení:
1a - zaručená svařitelnost
1b - zaručená podmíněná
2 - dobrá svařitelnost
3 - obtížná svařitelnost - nedoporučovalo se svařovat

- nové značení
- 1. technologická stránka: (vhodnost kovu ke svařování)
- cem. složení
- metalurgické způsoby výroby
- způsob lití a tváření
- tepelné zpracování
- 2. technologická možnost svařování:
- metoda svařování
- přídavný materiál
- postup kladneí vrstev
- tepelné zpracování svarového spoje
- 3. konstrukční spolehlivost svarového spoje:
- tloušťka materiálu
- tvar spoje
- tuhost spoje ve svaru
- rozložení svaru v závislosti na namáhání


Tepelné zpracování kovů:
Normalizační žíhání
- 850 až 950 °C
- účel - stejná struktura v celém materiálu

Žíhání na odstranění vnitřních napětí
- 550 až 650 °C
- chladnutí v peci

Žíhání na měkko
- 650 až 710 °C
- velmi pomalé chladnutí (v peci, v zábalu)


Rozdělení ocelí
Nelegované
Mn - do 1,65%
Cr - do 0,3%
Si - do 0,5%
- obvyklích jakostí
- nelegované jakostní oceli
- nelegované ušlechtilé oceli


Legované
- legované jakostní oceli
- legované ušlechtilé oceli (přesné chem. složení, přesné určení použití)
např. nerez oceli, rychlořezné oceli, ...


xx.xxx.xx
první dvě čísla - třída oceli
další tři čísla - informace v třídě oceli
poslední dvě čísla - doplňkové číslice


10381
10382
10383
Pořadové číslice nevhodné.


10425 - zaručená svařitelnost
10426 - dobrá svařitelnost - na namáhané součásti
10427 - obtížná svařitelnost
10428 - obtížná svařitelnost
10429 - obtížná svařitelnost


12021 - % uhlíku v desetinách


xxxxx.x
0 - tepelně nezpracované
1 - normalizačně žíháno
2 - žíhání s uvedením způsobu
3 - žíháno na měkko
4 - kalení
5 - normalizační žíhání a popouštění
6 - zušlechťování na dolní, horní a střední mez pevnosti
7 - zušlechťování na dolní, horní a střední mez pevnosti
8 - zušlechťování na dolní, horní a střední mez pevnosti
9 - na ostatní druhy zpracování


Přídavné materiály
- složení:
Fe
C (0,08 - 0,15 %)
(max 0,22%)
S, P (0,025%)


Krytéria výběru přídavného materiálu
A) vnitřní složení a mechn. vlastnosti volíme dle základního materiálu a to:
a) nelegovaných materiálů
1. dle mech. vlastností - mez pevnosti
- smluvní mez kluzu
- vrunová houževnatost
2. dle chem složení
b) legovaný materiál
1. dle chem. složení
2. dle mech vlastností

B) průměr drátu:
1. podle parametrů a podmínek svařování
2. dle přenosu kovu v oblouku
3. dle typu svarového spoje
4. poloha při svařování
5. dle tloušťky materiálu


Výroba přídavného materiálu
druhy přídavného materiálu:
plnéduté
(trubičkové)
speciální
0,6 mm 1 mm
0,8 mm 1,2 mm
1 mm 2 mm
1,2 mm 2,4 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3 mm
4 mm
5 mm

cívky 3, 5, 15, 18 kg


Značení přídavného materiálu:
ČSN EN440G384MG3Si1
normadrát pro obloukové
svařování tavící se
elektrodou v ochranné
atmosféře
mez kluzu
x10 MPa
Re 380 MPa
při jaké teplotě
byla zkoušena
vrubová
houževnatost
Z, A, 0 až 6
skupina ochranných plynů
C = CO2
M = směsi
chemické
složení


Znepožaduje se
A+ 20 °C
00 °C
1- 10 °C
2- 20 °C
3- 30 °C
4- 40 °C
5- 50 °C
6- 60 °CVýňatky z webu mohou být použity pouze v případě uvedení zdroje - www.skodateam.cz

Provozovatel srazů a www stránek :
eRman - Roman Schavel,
tel: 603569053, email: pošli email

Redakce a správa obsahu :
Tadeáška - Tereza Vosyková,
email: pošli email

Programování a správa www stránek :
Daves - David Spilka,
email: pošli email