Jak zpracováváme osobní údaje
Vytištěno z http://web.skodateam.cz/index2.php?&item=1543
Autor:
77141+8651 (463276)eRman (Administrátor)
     286902236   
Vytvořeno: 22.05.2018 - Změněno: 22.05.2018

Jak zpracováváme osobní údajeVaše osobní údaje jsou u nás chráněny před zveřejněním a případným zneužitím třetí osobou. Ptáme se pouze na informace, které potřebujeme k vyřízení Vašeho přání (nákup, provedení registrace na stránky, účast na akcích, využití služeb portálu, ...) a nejsou předávány žádné třetí osobě.

Společnými správci Vašich kontaktů jsou:
Škodateam klub v AČR, Luby 79, 33901 Klatovy, IČO 72055871 - pořadatel akcí Škodateam
Roman Schavel, Luby 79, 339 01 Klatovy, IČO 73437794, DIČ CZ7603081981 - prodejce na klubovém e-shopu
David Spilka, IČ 75372096 - prodejce na klubovém e-shopu

Jaká jsou Vaše práva při zpracování Vašich osobních údajů?
- Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
- Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
- Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
- Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
- Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
- Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
- Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
- Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Budete-li chtít kterékoli z těchto práv využít, prosím kontaktujte nás na e-mailech: erman@skodateam.cz nebo daves@daves.cz. Na vyřízení máme ze zákona 30 dní.

Vždy se snažíme od Vás získat jen nejnutnější informace, které od Vás potřebujeme k vyřízení úkonu který po nás chcete splnit:

Při nákupu na eshopu jsou to pouze informace nutné k vyřízení objednávky: jméno, příjmení, celá adresa (fakturační případně i dodací), email a telefon. Pomocí e-mailu Vás informujeme o stavu zakázky, pomocí sms Vás přepravní společnost informuje o datumu a čase doručení. Váš nákup na e-shopu nás opravňuje k využití kontaktních údajů k informování o našich budoucích akcích. Obdržet od nás můžete maximálně 12 mailů ročně a můžete kdykoli zažádat o zrušení.

Při registraci na stránky skodateam.cz po Vás chceme pouze informace nutné k provedení registrace, tedy emailovou adresu a Váš "nick", pod kterým chcete vystupovat. Přístup máte zabezpečen pomocí Vašeho hesla a autorizace na zadaném e-mailu. Registrace na stránky je zdarma při stvrzení souhlasu s využitím e-mailu k marketingovým účelům (v opačném případě je zpoplatněn). Obdržet od nás můžete maximálně 12 mailů ročně a můžete kdykoli zažádat o zrušení. V E-mailech informujeme o novinkách v dění klubu a nabízených službách a produktech.

Při zadání inzerátu na skodateam.cz po Vás chceme pouze informace nutné k tomu, aby Vás případný zájemce o nabízené zboží mohl kontaktovat. Tedy pouze telefon, email, kraj a okres kde se nacházíte. Zobrazování inzerátu je zdarma při stvrzení souhlasu s využitím e-mailu k marketingovým účelům (v opačném případě je zpoplatněn). Obdržet od nás můžete maximálně 12 mailů ročně a můžete kdykoli zažádat o zrušení. V E-mailech informujeme o novinkách v dění klubu a nabízených službách a produktech.

Při předběžné registraci na pořádané akce opět žádáme pouze o nutné informace k provedení registrace. Většinou tedy jméno, příjmení a pro případný kontakt telefon a email. Dále požadujeme informace, které jsou nutné například pro správné zařazení do soutěží, případně například k následnému zatřídění fotografií a videií k lepšímu dohledání. Data z předběžných registrací na internetu jsou po proběhnutí akce smazána a nejsou dále využívána.

Při Vaší účasti na pořádaných akcích. Na akcích požadujeme pouze nutné informace k registraci účastníka. Většinou tedy jméno, příjmení a pro případný kontakt telefon a email. Dále požadujeme informace, které jsou nutné například pro správné zařazení do soutěží, případně například k následnému zatřídění fotografií a videií k lepšímu dohledání. Účast na akci nám zakládá právo využít kontaktní informace k informování Vás o našich budoucích akcích. Obdržet od nás můžete maximálně 12 mailů ročně a můžete kdykoli zažádat o zrušení. V E-mailech informujeme o novinkách v dění klubu a nabízených službách a produktech.
Účastí na našich akcích souhlasíte se zveřejněním reportážních fotografií a videí z průběhu akce, na kterých můžete být viděni. Fotografie a videa jsou dostupná na skodateam.cz a některá jsou veřejně opatřena základními informacemi z registrace na akci jako je jméno, příjmení, typ vozu, soutěžní skupina. Na žádost je možné informace a fotografie upravit, případně smazat.

Komentáře článků a diskuze na stránkách chcete-li jakýkoli článek na internetu komentovat nebo zúčastnit se diskuze, nepožadujeme po Vás žádné informace. Tato část webu je primárně určena ke sdělování zkušeností a názorů, nikoli k zadávání osobních údajů. Uznáte-li za vhodné z jakéhokoli důvodu sem své osobní údaje zadat (např. telefon, e-mail) např. pro Vaše pohodlnější spojení s dalšími diskutujícími, je to Vaše rozhodnutí. My použití osobních údajů nesledujeme a nejsme ani schopni rozpoznat. Protože ve vláknech a diskuzích se primárně probírají zkušenosti a názory, data zde zůstávají napořád. Nicméně na přání jsme schopni Vámi požadované informace smazat.

Datové úložiště - veškerá data máme uložena na vlastním serveru v zabezpečené serverovně s nonstop ostrahou, která je navíc pod neustálým dohledem kamer. Serverovna se nachází v České republice. Nemusíte se tedy bát, že by byla vaše data uložena někde na cloudových uložištích třetích stran.

A teď to samé ale asi méně srozumitelně ale snad více GDPR

Účel zpracování dat:
Plnění objednávky z eshopu, využívání služeb portálu skodateam.cz, registrace a účast na pořádaných akcích

Popis účelu zpracování:
Osobní údaje využíváme pro splnění objednávky v e-shopu, účasti na akci nebo využití některé služby portálu a k informování Vás o jejím stavu

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, abychom mohli splnit Vaše požadavky. Například odeslat objednané zboží - zákonný zájem (zákon o účetnictví) a nebo oprávněný zájem - pokud chcete zaregistrovat na stránky, podat Váš inzerát, zaregistrovat Vás na akci, ... Vyžadujeme pouze nutné osobní údaje ke splnění Vašeho požadavku, pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že Váš požadavek nepůjde splnit (nedodáte adresu - nemůžeme odeslat zboží, nedodáte e-mail - nemůžeme ověřit heslo, ...)

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje, kontaktní údaje, historie obchodování, účast na akcích, využívání služeb portálu skodateam.cz

Doba zpracování a archivace:
10 let od provedení objednávky produktu nebo služby
Data z registrace na stránky a texty v diskuzích, komentářích a článcích do Vašeho zrušení

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Členové distribuční sítě, obchodní partner vyřizující objednávku, přepravní společnosti. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás prostřednictvím formulářů na portálu skodateam.cz případně osobně na akcích.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci zpracování se Vaše osobní údaje nepředávají do třetích zemí ani jiným společnostem natož nadnárodním

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
Neděláme

Výňatky z webu mohou být použity pouze v případě uvedení zdroje - www.skodateam.cz

Provozovatel srazů a www stránek :
eRman - Roman Schavel,
tel: 603569053, email: pošli email

Redakce a správa obsahu :
Tadeáška - Tereza Spilková,
email: pošli email

Programování a správa www stránek :
Daves - David Spilka,
email: pošli email