ČKP opět v akci
Vytištěno z http://web.skodateam.cz/index2.php?&item=1536
Autor:
126197+2822 (1393405)Daves (Administrátor)
      
Vytvořeno: 02.01.2018 - Změněno: 02.01.2018

ČKP opět v akciŠkodováci pozor - od 1.1.2018 nám opět úřaduje ČKP a tentokrát se pokuta opravdu vztahuje i na auta zaparkovaná v garážích a na zahradách, pokud nejsou vyřazena z registru!

Nelze tedy mít rozebrané auto v garáži nepojištěně! Musíte jej buď pojistit nebo dočasně vyřadit.


Pojištění upravuje příslušný zákon 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zeleně jsou nové části, červené původní.

§ 1
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společentví a upravuje
  • a) pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti“),
  • b) zřízení České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“), její právní postavení, organizaci a předmět činnosti.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen "pozemní komunikace"), provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak,
a) musí být v případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích povinnost pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené,
b) může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen „pozemní komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona; povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.


(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, pojištění odpovědnosti se řídí občanským zákoníkem.

U evidence pojištění byl vypuštěn termín 14 dnů na vyřazení. Lhůta je zřejmě dána tím, že vozidlo musí být pojištěno "po celou dobu".

(5) Zanikne-li pojištění odpovědnosti u vozidla, jehož provoz je podmíněn pojištěním odpovědnosti, je vlastník vozidla podléhajícího registraci vozidel povinen požádat o vyřazení vozidla z provozu podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, není-li vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel jako zaniklé nebo vyvezené do jiného státu.

Cesty jsou tedy v podstatě dvě:

1) auto vyřadíte
2) auto pojistíte - buď vyberete nějaké ultra levné pojištění nebo jej necháte za zlomek ceny pojistit sezonně.

K sezónnímu pojištění ČKP na svých stránkách uvádí toto:

Pro stará vozidla, jejichž majitelé si neobstarali veteránské značky, avšak počítá se u nich pouze se sezónním provozem (např. od dubna do října), nabízejí pojišťovny tzv. sezónní pojištění. Motorista je sice pojištěn celoročně, nicméně v ceně pojištění je zohledněno, že vozidlem nebude jezdit celý rok. Pokud způsobí škodu mimo sjednanou sezónu provozování vozidla, pojišťovna uhradí škodu poškozenému, ale po svém klientovi může uplatnit právo regresu.


Výňatky z webu mohou být použity pouze v případě uvedení zdroje - www.skodateam.cz

Provozovatel srazů a www stránek :
eRman - Roman Schavel,
tel: 603569053, email: pošli email

Redakce a správa obsahu :
Tadeáška - Tereza Vosyková,
email: pošli email

Programování a správa www stránek :
Daves - David Spilka,
email: pošli email